Tipi in nekaj primerov nalog matematičnega modeliranja za razredno stopnjo

https://doi.org/10.59132/viz/2023/4-5/15-21 Izvleček Modeliranje pri pouku zgodnje matematike je povezano s pristopi poučevanja matematike, ki spodbujajo povezovanje realnega sveta z abstraktnim…

Nekaj iger za utrjevanje poštevanke

Izvleček V prispevku je prikazanih nekaj manj znanih iger, ki služijo utrjevanju dejstev poštevanke. Najprej je pojasnjen metodični postopek, ki…

Dapoma – didaktična igra za utrjevanje poštevanke

Izvleček V prispevku je predstavljena igra dapoma, ki je didaktična igra za utrjevanje poštevanke, zasnovana na tradicionalni igri dama. Natančneje…

Alternativni algoritmi pisnega množenja

Izvleček Aritmetika in algebra sta eno pomembnejših področij, s katerimi se učenci srečujejo že v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Del tega…