Dapoma – didaktična igra za utrjevanje poštevanke

PDF članek

Izvleček

V prispevku je predstavljena igra dapoma, ki je didaktična igra za utrjevanje poštevanke, zasnovana na tradicionalni igri dama. Natančneje so predstavljeni cilji, ki jim sledi dapoma, potek izdelave te didaktične igre, njena pravila in uporabnost. Vse to je predstavljeno z namenom, da učitelji in drugi spoznajo, kako lahko s prilagoditvijo že znanih tradicionalnih iger in s pomočjo preprostih materialov tudi sami izdelajo didaktične igre.

Abstract

Dapoma – Didactic Game for Consolidating Knowledge of the Multiplication Table

The article presents the game dapoma, which is a didactic game for consolidating the knowledge of the multiplication table and is based on the traditional game of draughts. It presents in detail the objectives pursued by dapoma, how this didactic game is made, its rules and application. All of that is presented with the intention of showing teachers and others how they can make their own didactic games by adapting traditional games and using simple materials.