Vpliv Kosovelove poezije na glasbeno ustvarjanje in poustvarjanje

Povzetek Poezija Srečka Kosovela ob 90. obletnici njegove smrti zavzema še vedno vidno mesto v slovenski umetnosti. Poznavanje umetnosti in…

Analiza knjižnega dela revije Glasba v šoli in vrtcu 1995–2017 in njenih 20 let

Povzetek Revija Glasba v šoli in vrtcu je strokovna revija, namenjena glasbenim dejavnostim v vrtcu in glasbenemu pouku v osnovnih,…

Analiza notnih prilog revije Glasba v šoli (in vrtcu) ter uporaba skladb v učnem procesu

Povzetek Revija Glasba v šoli in vrtcu ob dvajsetletnici izhajanja ohranja notno prilogo, namenjeno različnim pevskim zasedbam. Objave zborovskih in…