Vpliv Kosovelove poezije na glasbeno ustvarjanje in poustvarjanje

PDF članek

Povzetek

Poezija Srečka Kosovela ob 90. obletnici njegove smrti zavzema še vedno vidno mesto v slovenski umetnosti. Poznavanje umetnosti in ustvarjalnosti sta vrednoti, ki ju je Kosovel pridobil v svojem kratkem življenju in ju ohranjal skozi celotno obdobje pesniškega ustvarjanja. Njegova pesniška zvočnost pomembno vpliva na glasbeno ustvarjalnost. Skladatelji ustvarjajo zborovska dela, samospeve, kantate, inštrumentalna dela ter doživeto opisujejo in razmišljajo o Kosovelovi poeziji in njenem vplivu na nastanek glasbenih del. Posebno mesto imajo Kosovelove pesmi za otroke in delež uglasbenih pesmi slovenskih skladateljev. Vsi vplivi Kosovelove poezije na glasbeno ustvarjanje imajo svoje mesto tudi med poustvarjalci in v učnem procesu osnovnošolskega programa.

Abstract

Impact of Kosovel’s Poetry on the Creation and Re-Creation of Music

On the 90th anniversary of his death, Srečko Kosovel’s poetry still holds a visible role in Slovenian art. Knowledge of art and of creativity are two values which Kosovel had acquired during his short life, and which he maintained throughout his poetry writing period. His poetic sonorousness is an important influence on musical creativity. Composers are creating choral works, solos, cantatas, instrumental works, and passionately describing and contemplating Kosovel’s poetry and its impact on the creation of musical works. Of special importance are Kosovel’s children’s poems and the proportion of his poems that have been set to music by Slovenian composers. All of the above-mentioned impacts of Kosovel’s poetry on the creation of music are also present among re-creators of music and in the learning process of the primary school programme.