domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Učbeniki

Učbenik je osnovno učno sredstvo. Namenjen je učencem in dijakom, ki z njegovo rabo pridobivajo, utrjujejo ter preverjajo znanja o posameznih predmetnih področjih. Vsebinski okvir učbeniku določajo učni načrti. Učbenike izbirajo učitelji in z njimi organizirajo poučevanje. V Sloveniji status učbenika pridobijo tista učna gradiva, ki jih potrdi pristojni strokovni svet. Učitelji poleg učbenikov za doseganje ciljev izbirajo in staršem v nakup predlagajo še druga učna sredstva kot so delovni zvezki, zbirke nalog, atlase ipd. Postopek potrjevanja učbenikov je določen s Pravilnikom o potrjevanju učbenikov. Seznami potrjenih učbenikov so zbrani v spletnem Katalogu učbenikov.

Obrazci in normativi

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter