Nazaj na vrhnjo stran: Učbeniki in učila

Učila

Za potrebe opremljanja in organiziranja dela v šoli smo obsežno področje učil in učnih pripomočkov strnili v preglednice z naslovom Učila in učni pripomočki. Prikaze ponujamo kot izhodiščna vodila pri načrtovanju opremljanja z učili, učnimi ter avdiovizualnimi pripomočki.

Učila in učni pripomočki so del družine učnih sredstev. Razlikujemo ju predvsem po namenu, saj za učila velja, da z njimi opisujemo sredstva, ki učinkujejo kot didaktično organizirana stvarnost in jih uporabljamo kot vir znanja; za učne pripomočke velja, da gre bolj za sredstva, ki služijo kot pogoj za izvajanje pouka npr. različna orodja, naprave, merilniki in podobno.

Ugotovitve o učilih in učnih pripomočkih so razvrščene po predmetih, področjih in programih. Prikaze smo pridobili glede na zbrana priporočila učnih načrtov in niso posledica neposrednega ocenjevanja posameznih učil in učnih pripomočkov. Preglednice bomo v prihodnje posodabljali.