Programi in učni načrti

Vse potrebne informacije najdete na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport:

Predšolska vzgoja Osnovno šolstvo Glasbeno izobraževanje Izobraževanje otrok s posebnimi potrebami Srednješolski izobraževalni program

Katalog programov OIV

Šolsko leto 2021/2022
Katalog programov obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti za srednješolce v šolskem letu 2021/2022

Šolsko leto 2020/2021
Katalog programov obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti za srednješolce v šolskem letu 2020/2021  (posodobljen 30.9.2020)

Šolsko leto 2019/2020
Katalog programov OIV za srednješolce v šolskem letu 2019/2020  (posodobljen 29. 8. 2019)

Šolsko leto 2018/19
Katalog programov OIV za srednješolce v šolskem letu 2018/2019 (posodobljen 22. 11. 2018)

Šolsko leto 2017/18
Katalog programov OIV za srednješolce v šolskem letu 2017/2018 (posodobljen 5. 9. 2017)

Šolsko leto 2016/17
Katalog programov OIV za srednješolce v šolskem letu 2016/2017 (posodobljen 29. 8. 2016)

Učbeniki in učila