Izvedba tekmovanj v organizaciji Zavoda RS za šolstvo

Zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in večjega števila učencev v karanteni, bodo za že izvedena tekmovanja v organizaciji Zavoda RS za šolstvo (tekmovanje iz znanja geografije, zgodovine in nemščine) razpisani nadomestni termini:

·        tekmovanje iz znanja geografije za osnovnošolce in srednješolce – v torek, 30. 3. 2021;

·        tekmovanje iz znanja zgodovine za učenke in učence 8. in 9. razreda OŠ – v petek, 2. 4. 2021;

·        tekmovanje iz znanja nemščine za učenke in učence 9. razreda OŠ  –  v sredo, 7. 4. 2021.

Šolske tekmovalne komisije bodo tekmovanja za učence, prijavljene na prvi termin, izvedle v šolskih prostorih, za učence z odrejeno karanteno pa tudi na daljavo.

Tekmovanja v nadomestnem terminu se lahko udeležijo le tekmovalci, ki se v prvem razpisanem terminu tekmovanja zaradi omenjenih razlogov niso mogli udeležiti.

Rezultati tekmovanj bodo objavljeni za prvi in nadomestni termin skupaj.

Tekmovanji iz slovenščine za Cankarjevo priznanje in iz znanja angleščine za učenke in učence 9. razreda OŠ bosta izvedeni po objavljenem koledarju tekmovanj v šolskih prostorih in za učence z odrejeno karanteno tudi na daljavo.

Tekmovanje na daljavo se izvede na način, ki ga opredeli šolska tekmovalna komisija.

Podrobnejše informacije o izvedbi tekmovanj bodo objavljene na spletni strani Zavoda RS za šolstvo in na strežniku DMFA.

Aktualne informacije in navodila so objavljeni na spletni strani posameznih tekmovanj.

·        Okrožnica Zavoda RS za šolstvo o izvajanju vzgojno izobraževalnega dela po modelu C1 z dne 23. 3.2021 in

·        Okrožnica Zavoda RS za šolstvo glede študijskih srečanj, izvedbe tekmovanj v organizaciji ZRSŠ ter 7. konference Pedagoško vodenje z dne 23. 3. 2021.