Nazaj na vrhnjo stran: Varno in spodbudno učno okolje

Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje

Razvojna naloga Varno in spodbudno učno okolje – ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje poteka na treh nivojih: šolskem, predmetnem in v okviru mreže izkušenih učiteljev. V nalogo so vključeni vsi predmeti in področja, ki delujejo na Zavodu RS za šolstvo. Poti za dosego učnih okoljih 21. stoletja omogočajo strategije formativnega spremljanja, ki jih sodelujoči učitelji poglabljajo s pomočjo spletnega seminarja S formativnim spremljanjem do učinkovitih učnih okolij.

Številne raziskave (O naravi učenja, Vloga formativnega vrednotenja v učinkovitih učnih okoljih) in izkušnje učiteljev v minulih razvojnih nalogah in projektih (Formativno spremljanje/preverjanje, Formativno spremljanje v podporo učenju; Glas učenca – most do učenja; ATS 2020) potrjujejo, da je za izgradnjo kakovostnega in trajnega znanja ključna aktivna vloga učencev, pri čemer učitelj nenehno ugotavlja doseženo stopnjo razumevanja in izkazan napredek ter prilagaja pouk povratnim informacijam, ki jih pridobi od učencev.

Uporaba različnih pristopov pri formativnem spremljanju kot »orodju za učenje« učencem omogoča, da k pouku prispevajo različne izkušnje, spoznanja in načine komunikacije. Učitelji ugotavljajo, da na ta način dosežejo več učencev in izboljšajo kakovost pouka. Odkrili so paleto možnosti, kako pomagati učencem, da v kar največji meri razvijejo različne zmožnosti, dosegajo namene učenja in izboljšujejo svoje dosežke.

Pomemben vidik v razvojni nalogi predstavlja tudi glas učenca, ki spreminja kulturo poučevanja in prinaša učencem mnoge pozitivne izide, povezane z večjo samoiniciativnostjo, samozavestjo, samospoštovanjem, odgovornostjo in boljšimi komunikacijskimi veščinami. Na to temo je Zavod RS za šolstvo pripravil Mednarodno konferenco CIDREE  in zbornik CIDREE Yearbook 2019 – Student Voice in Education, ki osvetljuje glas učenca s širše mednarodne perspektive.   

Da bi učna okolja za 21. stoletje čim bolj približali tudi učencem, smo v okviru mednarodnega Erasmus+ projekta Glas učenca – most do učenja pripravili poster Šola 21. stoletja.

Strokovne podlage, orodja, primere in namige za prakso predstavljamo v priročnikih:

  • Formativno spremljanje v podporo učenju, 
  • Formativno spremljanje pri matematiki, 
  • Formativno spremljanje na razredni stopnji,
  • Formativno spremljanje pri zgodovini,
  • Formativno spremljanje kot podpora učencem s posebnimi potrebami,
  • Formativno spremljanje pri delu svetovalnih delavcev
  • Vključujoča šola.

Več o tej temi najdete tudi v revijah Vzgoja in izobraževanje Zavoda RS za šolstvo: Revija VIZ 5-6/2014, Revija VIZ 2/2016, Revija VIZ 5-6/2017, Revija VIZ 2-3/2019.