domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Pogovor z učenci “Živimo šolo prihodnosti”

Datum dogodka: 18. 4. 2019 ob 12:00 – 14:00
Lokacija: ZRSŠ, Poljanska cesta 28, (soba 215, II. nadstropje, Ljubljana

Kontaktna oseba:
dr. Ada Holcar Brunauer in Saša Kregar

Vabimo Vas na pogovor z učenci – Živimo šolo prihodnosti, ki bo v četrtek, 18. aprila 2019, ob 12.00 uri, na Zavodu RS za šolstvo, Poljanska cesta 28, (v sobi 215, 2. nadstropje), Ljubljana.

Z učenci in dijaki osmih osnovnih in ene srednje šole bomo spregovorili o šoli prihodnosti, ki jo skupaj z učitelji gradijo v triletnem mednarodnem projektu Erasmus+ Glas učenca – most do učenja. Z nami bo okoli 50 učencev in dijakov, ki so deležni pouka, pri katerem jim učitelji omogočajo, da sooblikujejo učni proces, gradijo partnerski odnos in prevzemajo odgovornost za svoje učenje. Takšen pouk navdušuje tako učence in dijake, kot tudi njihove starše. Razpravljali bomo o vprašanjih, kot so:

  • Kako poteka pouk, pri katerem lahko vsak učenec prispeva svoje ideje, misli in želje?
  • Kako učitelji pri pouku zagotovijo vključenost vsakega učenca?
  • Kako vpliva odnos med učiteljem in učenci na učenje ter pridobivanje znanja?
  • Kaj spodbuja učence k prevzemanju odgovornosti za učenje?

Učitelji, ki so spremenili svoj način poučevanja, bodo spregovorili o pouku, pri katerem učenci gradijo kakovostno znanje, ki temelji na razumevanju in njihovih izkušnjah ter o pouku, h kateremu učenci radi prihajajo. Z nami bodo tudi ravnatelji, ki učitelje podpirajo in tako skupaj  z njimi ter učenci soustvarjajo šolo prihodnosti.

Udeležbo na dogodku je potrdila tudi državna sekretarka ga. Martina Vuk. Prisluhnila bo učencem in dijakom ter se z učitelji in ravnatelji pogovarjala o kakovostnem pouku in dobri šoli.

Učenci, ki so deležni takšnega pouka, pravijo …

 

V mednarodnem projektu Erasmus+ Glas učenca – most do učenja sodelujejo vodilne institucije s področja vzgoje in izobraževanja iz petih evropskih držav – Irske, Madžarske, Nizozemske, Slovenije in Škotske. V Sloveniji se je projektu pridružilo osem osnovnih in ena srednja šola.

 

 

 

Nekaj informacij o dogodku Živimo šolo prihodnosti:

Slišan in upoštevan GLAS UČENCA spreminja kulturo poučevanja, ki temelji na vzpostavitvi partnerskega odnosa med učiteljem in učenci. Učenci so-ustvarjajo učni proces, so zato bolj zavzeti za učenje, imajo večjo samozaupanje in samozavest ter prevzamejo več odgovornosti za lastno učenje. S sošolci in učitelji razvijejo boljši odnos, kar pripomore k sproščenemu vzdušju v razredu in medsebojnemu spoštovanju.

Glas učenca pri pouku spodbujamo s formativnim spremljanjem, ki učence spodbuja k razmišljanju, (so)ustvarjanju in sodelovanju, upošteva njihov glas ter ustvarja učne situacije, ki v učencih vzbujajo zanimanje.

Glas učenca spodbuja aktivno vlogo učencev in vrstniško sodelovanje. Učitelj se zavzema za dobre odnose, medsebojno spoštovanje in izraža empatijo ter mu je mar za učence. Učencem prisluhne, jih sliši in spodbuja k izražanju njihovih misli, pogledov, želja, prioritet, skrbi ter pomislekov o učenju in poučevanju. Učenci se tako bolje učijo, izboljšujejo dosežke in se počutijo vključene.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter