domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Priznanja Blaža Kumerdeja

Od leta 1999 podeljuje Zavod Republike Slovenije za šolstvo posameznikom, skupinam ali institucijam za odlično partnerstvo pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo, priznanja Blaža Kumerdeja.

S temi priznanji se jim želimo zahvaliti za visoke dosežke pri zahtevnem delu z mladimi, njihovo ustvarjalnost in inovativnost ter kakovostno sodelovanje, ki z njim zavodovi strokovnjaki ter učitelji, vzgojitelji in drugi delavci v vzgoji in izobraževanju prihajamo do skupnih boljših rešitev, ki ustrezajo zahtevam časa. Skupaj ustvarjamo šolo, ki vzgaja in izobražuje mladi rod za danes in jutri, ki teši in spodbuja njihovo radovednost, željo po odkrivanju novega in jih usposablja za reševanje nepredvidljivih vprašanj, ki jim jih bo zastavljalo življenje.

Priznanje Blaža Kumerdeja se podeljuje za dosežke pri uvajanju novosti na področjih predšolske vzgoje, osnovnih šol in srednjih šol, šol za otroke s posebnimi potrebami in dijaških domov, pa tudi za odličen končni izdelek, za nove rešitve s področja načrtovanja in uresničevanja kurikuluma ter za širjenje idej v vseh oblikah informiranja in izobraževanja.


 

Komisija Zavoda RS za šolstvo za podelitev priznanj Blaža Kumerdeja na podlagi 8. člena Pravilnika o podelitvi priznanj Blaža Kumerdeja objavlja 

razpis priznanj Blaža Kumerdeja 2019

za odlično partnerstvo z ZRSŠ pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

Komisija  za  podelitev  priznanj  Blaža  Kumerdeja  vabi predlagatelje, da najkasneje do 16.12.2019 prijavijo kandidate za priznanje Blaža Kumerdeja za odlično partnerstvo z ZRSŠ pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah za leto 2019.

Razpis, obrazec za prijavo kandidatke/kandidata ter soglasje, prejmejo vsi vzgojno-izobraževalni zavodi po elektronski pošti oziroma obvestila v eNovičniku.

 

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter