Zbornik Tedna umetnosti v šoli in vrtcu 2023

Na Zavodu RS za šolstvo smo v letu 2023 izvedli že četrti medresorski projekt Teden umetnosti v šoli in vrtcu, na katerega so se odzvali številni vrtci, šole in drugi vzgojno izobraževalni zavodi. Tako kot vsako leto smo tudi letos izdali zbornik prispevkov šol, ki je ugledal luč v začetku meseca februarja 2024.

V zborniku so objavljeni prispevki 80-ih slovenskih vzgojno izobraževalnih zavodov, ki so v projektu sodelovali z več kot 500 mentorji. V spletni izdaji zbornika želimo predstaviti raznolike poglede mladih na povezovanje znanosti in umetnosti, ki je bila v letu 2023 krovna tema. Kot je zapisano v uvodniku zbornika:

»Odzivi slovenskih šol in vrtcev kažejo na raznolike vidike povezovanja obeh področij. Na nekaterih šolah in vrtcih so se povezali z posameznimi znanstveniki, ki so mladim predstavili svet znanosti, na drugih so raziskovali povezavo med področjema z medpredmetnim povezovanjem vsebin, na tretjih pa so pripravili aktivnosti, ki podpirajo pomen umetnosti in znanosti za posameznika in družbo.«

Tako kot vsako leto so nas tudi letos razveselili zanimivi, izvirni in raznoliki odzivi vzgojno izobraževalnih zavodov na izbrano temo. Vabimo vas k listanju zbornika in iskanju idej za načrtovanje lastne pedagoške prakse.