Zbornik Tedna umetnosti v šoli in vrtcu 2021

Na Zavodu RS za šolstvo je leta 2020 skupina svetovalcev »umetniških« predmetov pripravila projekt Teden umetnosti v šoli in vrtcu (od 2021 dodano: in vrtcu), na katerega se je odzvalo veliko vrtcev, osnovnih in srednjih šol.

Zbornik Tedna umetnosti v šoli in vrtcu 2021, ki je letos potekal med 24. in 30. majem 2021, je vsebinsko zelo bogat. V njem so zbrani dogodki na kar 16. vrtcih, 78. osnovnih šolah, eni glasbeni šoli ter 11. srednjih šolah. S krovno temo Moja dežela danes in jutri smo želeli ustvarjanje otrok in mladih popeljati v izražanje njihovega videnje prostora, časa in življenja danes. Ponujene so bile iztočnice: glas mladih – šola in življenje, ki jo/ga želim, medpredmetno povezovanje, vključujoča šola – šola po meri vseh – otrokom in mladostnikom prijazna šola, upoštevanje drugačnosti/raznolikosti – vsi enaki, vsi enakopravni ter aktualna problematika – iskanje rešitev.

Na tej osnovi je nastala zanimiva zbirka ustvarjalnega razmisleka otrok/mladih, ki se vsebinsko sprehaja od obeleženja 30-letnice samostojnosti države Slovenije, življenja v covid-19 času in po njem, ekoloških tem (povezanost z naravo, ločevanje odpadkov, skrb za čisto okolje, ustvarjanje iz odpadnega, naravnega in naplavljenega materiala), upodabljanja znamenitosti šolskega okoliša in domačega kraja, spoznavanja slovenskega ljudskega izročila, do poglabljanja vrednot solidarnosti, prijateljstva in dobrih odnosov. Ustvarjalni pristopi so zelo raznoliki: od realističnih, fantazijskih do abstraktnih. V zborniku so zastopana vsa področja umetnosti: likovna umetnost z največ opisanimi primeri (risanje, slikanje, grafika, arhitektura, kiparjenje, modeliranje), fotografija in video-posnetki kot posledica razvoja digitalnih kompetenc v času pouka na daljavo, glasbena umetnost z virtualnimi koncerti in koncerti v živo, plesna umetnost, izraziteje za mlajše otroke, kulturna dediščina s poudarkom na pevskem in plesnem ljudskem izročilu ter obiski muzejev, gledališka umetnost z otroškim gledališčem, lutkami, kamišibajem in glasbeno pravljico ter literarna umetnost s pomočjo pravljic, pisanjem pesmi, zapisi razmišljanj.

Navdušeni smo! Iz leta v leto vas več razmišlja o umetnosti in se umetniško izraža. Zato vas vabim, da se nam pridružite tudi v letu 2022. Tako bo postala umetnost v šoli in vrtcu bolj vidna, bolj živa in živahna. Postala bo način življenja.

dr. Inge Breznik – svetovalka ZRSŠ za glasbeno umetnost