Zaključna evalvacija projekta Integrirano vodenje v šolski praksi – ILSP


V sredo, 31. maja 2022, je na Cerju v občini Miren – Kostanjevica (OE Nova Gorica) potekalo sklepno dejanje v Erasmus+ projektu Integrirano vodenje v šolski praksi – ILSP. Na zaključni evalvaciji so se zbrali predstavniki razvojnih timov vseh 12 sodelujočih šol iz vseh slovenskih regij.

Uvodnemu delu je sledil povzetek projekta, pregled ključnih dejavnosti v triletni zgodovini sodelovanja in strokovnega napredka. Slednji se odraža v razvitih orodjih in uresničenih ciljih prioritetnih nalog šol. Vsem udeležencem se v imenu organizatorja zahvaljujeva za tvorno sodelovanje v času trajanja projekta in za dodani zadnji kamenček v mozaiku na srečanju na Goriškem.

mag. Barbara Lesničar in Borut Stojilković, nosilca naloge