XI. Znanstveni posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju

Pravice in odgovornosti različnih deležnikov v vzgoji in izobraževanju

5. in 6. marec 2024, kongresni center Portus, Hotel Slovenija, Portorož

V današnjem hitro spreminjajočem se svetu se soočamo z mnogimi izzivi, ki vplivajo na vzgojno-izobraževalne zavode in na izobraževalni sistem. Na tem posvetu se bomo osredotočili na razmišljanje o pravicah in odgovornostih različnih deležnikov v vzgoji in izobraževanju ter raziskovali pristope, ki nam omogočajo učinkovito obravnavanje teh izzivov.

Namen posveta je raziskati vlogo, pravice in odgovornosti različnih deležnikov v vzgoji in izobraževanju ter spodbuditi razpravo o ključnih izzivih, s katerimi se srečujejo različni akterji v tem procesu. Posvet želi prispevati k boljšemu razumevanju kompleksnosti odnosov med deležniki ter iskanju optimalnih rešitev za učinkovitejši in bolj usklajen razvoj vzgojno-izobraževalnega sistema.

Ključni cilji posveta so:

  • Spodbujanje razumevanja različnih stališč, mnenj in potreb vseh deležnikov v vzgoji in izobraževanju, vključno z ravnatelji, strokovnimi delavci, otroki/učenci, vodstvi, starši,lokalno skupnostjo ter vsemi drugimi ključnimi akterji.
  • Prepoznavanje osrednjih izzivov, s katerimi se srečujejo različni deležniki pri uveljavljanju svojih pravic in izpolnjevanju odgovornosti v vzgoji in izobraževanju. Razprava o teh izzivih omogoča iskanje ustreznejših rešitev.
  • Poudarjanje pomena sodelovanja med vsemi deležniki v vzgoji in izobraževanju ter iskanje načinov za izboljšanje komunikacije in medsebojnega razumevanja.
  • Osvetlitev etičnih vidikov vzgoje in izobraževanja, vključno s pravicami in odgovornostmi vseh deležnikov pri zagotavljanju pravične in vključujoče vzgoje in izobraževanja.
  • Omogočanje širjenja rezultatov raziskav, strokovnih spoznanj ter izkušenj z namenom izboljšanja praks na področju vzgoje in izobraževanja.

Vabilo k oddaji prispevkov

Prijavnica za oddajo prispevkov

Navodila za avtorje prispevkov

PROGRAM

RAZPOREDITEV PREDSTAVITEV


Pomembni datumi

Prijava prispevka prek spleta (referat, interaktivna delavnica) za posvetdo 10. decembra 2023
Obvestilo avtorjem o izbiri in uvrstitvi prispevka v program posveta (po dvojni slepi recenziji)po 20. januarju 2024
Objava programa posveta5. februar 2024
Prijava udeležbe na posvetuod 5. do 25. februarja 2024
XI. znanstveni posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju 20245. in 6. marec 2024
Oddaja člankov za revijo Vodenje v vzgoji in izobraževanjudo 31. maja 2024

KOTIZACIJA

Kotizacija za udeležbo na srečanju je 150€ + DDV. Rok za odjavo je najmanj 3 dni pred začetkom srečanja. Odjave pošljite na e-naslov: . Če prijavljeni kandidat udeležbe ne odjavi do 3 dni pred začetkom srečanja, ali če se od srečanja ne odjavi, Zavod RS za šolstvo zaračuna celotno kotizacijo srečanja.

E-PRIJAVA NA SREČANJE do 27. februarja 2024

E-prijava na srečanje: PRIJAVNICA

Prijavite se z uporabniškim imenom (vaš e-naslov) in geslom za ŠRIS, v kolikor ga imate. Sicer pustite zgornji dve vrstici prijavnice prazni. V primeru pozabljenega gesla, si ga ponovno ustvarite TUKAJ.

REZERVACIJA PRENOČIŠČA

Obrazec za rezervacijo prenočišča v Lifeclass hotelih je objavljen TUKAJ.


Vodja posveta: mag. Katja Arzenšek Konjajeva ()


Vljudno vabljeni.