V šole se vračajo osnovnošolci ter dijakinje in dijaki zaključnih letnikov

V ponedeljek, 15. februarja 2021 se bodo v osnovne šole vrnili učenci in učenke osnovnih šol iz zahodne Slovenije, za učenke in učence iz vzhodne Slovenije pa se začnejo zimske počitnice. Izvajanje vzgojno izobraževalnega dela na šolah bo potekalo skladno z odlokom Vlade RS, okrožnico MIZŠ in omejitvami, ki jih določa Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Za učni proces v osnovnih šolah ob vrnitvi v aktualnih epidemioloških razmerah, poleg upoštevanja vseh osnovnih zdravstvenih ukrepov velja, da se pouk ves čas izvaja v enotni skupini oziroma mehurčku, ki je enak matičnemu oddelku. Tako razredni pouk, kot tudi predmetni pouk, bosta za učence organizirana v matičnih učilnicah, učenci učilnic ne bodo menjali. V zaprtih šolskih športnih objektih se za učenke in učence ne izvajajo dejavnosti, ki niso del programov vzgojno-izobraževalnega zavoda in jih izvajajo zunanji izvajalci.

V srednje šole se prihodnji teden vračajo tudi dijakinje in dijaki zaključnih letnikov srednješolskega izobraževanja ter tisti, ki so vključeni v programe nižjega poklicnega izobraževanja. Šolski prostori in delavnice se odpirajo za izvedbo praktičnega pouka srednješolcev.

Na Zavodu RS za šolstvo smo pripravili nekaj usmeritev ob ponovni vzpostavitvi pouka v šolah, ki so vam lahko v oporo: