Svetovni teden izobraževanja o financah

Obveščamo vas, da zaradi sprejetih ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa ne bomo izvedli aktivnosti, ki so bile predvidene v času Svetovnega tedna izobraževanja o financah – Global Money Week od 23. do 29. marca 2020.

Aktivnosti omenjenega tedna bomo prenesli na kasnejše primerno terminsko obdobje, o katerem vas bomo pravočasno obvestili. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Od 23. do 29. marca 2020 bo že deveto leto zapored po vsem svetu potekala svetovna akcija ozaveščanja o pomenu finančnega izobraževanja in finančni pismenosti otrok in mladostnikov Global Money Week (GMW), ki ga pri nas poimenujemo Svetovni teden izobraževanja o financah. Akcija ozaveščanja je nastala v letu 2012 na pobudo mednarodne organizacije Child and Youth Finance International (CYFI), letos pa je omenjena svetovna akcija ozaveščanja o finančnem izobraževanju in finančni pismenosti prišla pod okrilje OECD/ INFE.

V ta namen bomo v ponedeljek 23. marca 2020 za učitelje izpeljali izobraževanje z naslovom Finančna pismenost – Svetovni teden izobraževanja o financah, kjer bomo predstavili raziskave o finančni pismenosti ter različna strokovna gradiva in primere dobrih praks. Izobraževanje bo potekalo od 14. do 18. ure v Ljubljani, Dunajska 104. Izobraževanje je brez kotizacije, vendar je nujno potrebna prijava, ki jo opravite na povezavi (pozorni bodite pri oznaki datuma 23. 3. 2020). V kolikor bi imeli  težave s prijavo na izobraževanje se obrnite na e-naslov Irene Simčič.

Vsako leto se v tednu izobraževanja o financah po vsem svetu odvijajo različni dogodki na temo finančnega izobraževanja otrok in mladostnikov.

V osnovni šoli so vsebine finančnega izobraževanja vključene v različne predmete, z vidika finančnega izobraževanja pa ima pomembnejšo vlogo predmet gospodinjstvo, ki zelo sistematično v okviru modula Ekonomika gospodinjstva obravnava različne vsebine (oblike denarja: bankovci in kovanci, knjižni denar; funkcije denarja, gotovinsko in negotovinsko plačevanje, obročno odplačevanje, plačilo z odlogom, gospodinjsko računovodstvo, prihodki, odhodki, družinski proračun, otroci in denar, žepnina, varčevanje, depozit, vzgoja potrošnika, oglasi in oglaševanje itd).

Zato bi bilo prav, da bi predvsem učitelji v kateremkoli razredu, skupaj z učenci izvedli različne dejavnosti, vezane na to temo.

V tednu od 23. do 29. marca 2020 bi želeli tudi v Sloveniji skupaj z vami izpeljati več aktivnosti, in sicer pri urah oddelčne skupnosti in drugih dejavnostih, pri katerih bomo posebej poudarili pomen finančnega izobraževanja in finančne pismenosti otrok in mladostnikov.

Priporočamo naslednje dejavnosti:

  • obvestilo učencem po šolskem radiu,
  • izvedba ur oddelčne skupnosti na temo denarja in financ,
  • poseben poudarek pri urah gospodinjstva in drugih predmetih temam o denarju in financah,
  • izdelava plakatov,
  • obisk finančnih institucij in bank v šolskem okolišu,
  • predavanje za starše o pomenu finančnega izobraževanja mladih in
  • drugo.

Slovenija se je tudi v lanskem letu vključila v obeleževanje omenjenega tedna. V obeleževanje je bilo lani vključenih več kot 40 milijonov otrok in mladostnikov iz 175 držav, v katerih je potekalo več kot 465. 000 različnih dogodkov in aktivnosti in v katerih je sodelovalo 63.000 različnih organizacij.

Zelo je zaželeno, da se povežete tudi preko družabnih omrežij (Facebook, Twitter, Instagram) @GlobalMoneyWeek z uporabo ključnika (hashtag)  #GlobalMoneyWeek2020 in #LearnSaveEarn.

S kreativnimi in inovativnimi idejami lahko ustvarite in fotografirate svoje dejavnosti. Pri vsaki dejavnosti je obvezna uporaba logotipa GMV.

Izvedene dejavnosti na vaši vzgojno-izobraževalni ustanovi s prilogami vpišite v obrazec – izvedene dejavnosti GMW 2020 in ga s prilogami najkasneje deset dni po izvedenem tednu s prilogami pošljite na e-naslov Irene Simčič.

Vsakemu otroku in mladostniku naj bi bilo omogočeno strokovno in neodvisno finančno izobraževanje. Da bi to dosegli, si prizadeva tudi organizacija OECD/INFE, ki vključuje različne vladne in nevladne organizacije in posameznike, ki se strokovno in neodvisno ukvarjajo s področjem spodbujanja finančnega izobraževanja. Temu cilju se pridružujemo tudi v Sloveniji in prepričani smo, da bodo aktivnosti svetovne akcije Global Money Week predvsem s sodelovanjem učiteljev dosegle svoj namen.

Uradna predstavnica Slovenije za izvajanje Global Money Week je Irena Simčič, pri kateri dobite tudi podrobnejše informacije na telefonski številki 01/  23 63 129.