logotip

Prijava na delavnice za strokovne delavce vrtcev in šol na območju OE Ljubljana

Kraj: OE Ljubljana, Dunajska 104, 1000 Ljubljana; Učilnica v 1. nadstropju (14:00 - 17:00)

Opis delavnic na OE Ljubljana

Rok za prijavo se je iztekel.
© Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Vse pravice pridržane.