Študijska srečanja 2020 za učitelje in strokovne delavce osnovnih in srednjih šol

Na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo bomo letošnja študijska srečanja za učitelje in druge strokovne delavce osnovnih in srednjih šol posvetili učenju in poučevanju s pomočjo digitalne tehnologije in jih organizirali kot izobraževanje na daljavo. Učitelji boste skozi neposredno izkušnjo spoznali, kako se orientirati v virtualnem okolju, kakšne so zakonitosti učenja na daljavo, kako organizirati vključevanje učencev v raznolike učne izkušnje, kako načrtovati delo na daljavo in s kakšnimi dokazi lahko spremljate napredek znanja pri učencih. Udeležba na študijskih srečanjih vam bo omogočila simulacijo učinkovitega dela na daljavo, ki jo boste lahko uporabili pri svojem delu v razredu.

Vabilo in okvirni program.

Organizacija

Na študijsko srečanje se prijavite na spletni povezavi, ki bo odprta do 15. julija 2020 oziroma do zapolnitve mest. Srečanj se bodo lahko udeležili samo prijavljeni učitelji in drugi strokovni delavci.

Po opravljeni prijavi boste prejeli potrditev – povratno informacijo s povezavo do spletnega učnega okolja in podrobnejši program srečanja (pri prijavi bodite pozorni na pravilno navedbo elektronskega naslova!). Vse informacije in povezavo do spletnega okolja, v katerem bo potekalo usposabljanje, boste prejeli po elektronski pošti.

Udeleženci se boste prijavili z vnosom osnovnih podatkov, ki bodo kasneje služili za pripravo potrdil o udeležbi (ime, priimek, VIZ, e-naslov). Izbrali boste sistem (osnovna ali srednja šola), izbrani predmet ali področje in datum izvedbe. Vsi predmeti za osnovno in srednjo šolo bodo imeli na voljo več ponovitev na različne datume, razen predmetov z majhnim številom učiteljev, kjer bo razpisana ena izvedba.

Obdržali smo časovno izvedbo lanskega sklica avgustovskih srečanj, kar pomeni od 21. do 28. avgusta 2020 za osnovno šolo in od 18. do 26. avgusta 2020 za srednjo šolo. Na posameznem sklicu bo lahko prisotnih do 100 udeležencev. Svetovalci bodo s povezavo do spletnega učnega okolja svojo skupino udeležencev povabili preko e-pošte.

Vsebina in oblika izvedbe

Izobraževanja bodo potekala v treh delih (po modelu 2+3+3 pedagoške ure.

  • V uvodnem delu, ki se bo pričel po 15. avgustu 2020, si boste lahko v času pred avgustovskimi srečanji samostojno ogledali dva video posnetka, ki obravnavata načrtovanje pouka s sodobnimi učnimi pristopi ter izzive in priložnosti izobraževanja na daljavo. Povezavo do ogledov videoposnetkov boste prejeli po uspešno opravljeni spletni prijavi.
  • Drugi del, v trajanju 3 pedagoške ure, bo organiziran v zadnjem tednu avgusta 2020. Srečanje bo namenjeno rezultatom evalvacije dela šol na daljavo v času izrednih razmer, povratni informaciji o evalvaciji učnih načrtov ter informaciji o digitalizaciji učnih načrtov, s predstavitvijo  primera uporabe digitalne tehnologije za izbran segment učnega načrta. Izbirali boste lahko med izvedbami, ki bodo potekale v več različnih terminih ob točno določenem času. Za predmete/področja z manjšim številom učiteljev/strokovnih delavcev bo razpisana ena izvedba.
  • Tretji del, v trajanju 3 pedagoške ure, ki bo potekal jeseni (v zadnjem tednu septembra 2020, o točnem terminu vas bodo obvestili svetovalci Zavoda RS za šolstvo), bo posvečen predstavitvam primerov dobrih praks. Srečanje bo potekalo skupaj za vse učitelje posameznega predmeta ali področja. Vsebina bo namenjena predstavitvam primerov učiteljev praktikov o smiselni uporabi digitalnih tehnologij tako pri običajnem kot tudi pri pouku na daljavo. Sledila bo vodena diskusija med udeleženci.

Evalvacija

Z evalvacijo bomo spremljali aktualnost vsebin, uporabnost spoznanj v praksi, možnost aktivnega sodelovanja, kakovost gradiv in kot posebno kategorijo, obliko izvajanja na daljavo. Na podlagi evalvacije bomo nadgradili obstoječi model in načrtovali obliko dela za leto 2021.

V kolikor potrebujete kakršnekoli dodatne informacije, pišite na e-naslov: študijska srečanja