Prijava na študijska srečanja 2020 za OŠ, SŠ in vrtce v Sloveniji
Datum: jesen 2020

Oblika izvedbe: Na daljavo

Prijave so možne do 31. 8. 2020

Navodilo: vpišite vse zahtevane podatke, nato prijavnico oddajte s klikom na gumb PRIJAVA .
Ime*: Priimek*: Elektronska pošta*: E-pošta (vpišite ponovno)*:
Vaši podatki
Uradni naziv ustanove*: Naslov ustanove*: Poštna številka*: Kraj (pošta)*:
Ustanova **

Izberite nivo*:OSEBNI PODATKI - PRIVOLITEV:

Soglašam, da Zavod Republike Slovenije za šolstvo lahko obdeluje in hrani naslednje osebne podatke: ime in priimek, elektronski naslov, zavod, kjer sem zaposlen/-a, podatek o dejanski udeležbi na Študijskih srečanjih 2020.

Podatki o imenu in priimku prijavljene osebe – udeleženca/-ke seminarja, elektronskem naslovu udeležence/-ka posveta, zavodu, kjer je ta oseba zaposlena se in predstavitvenih delavnicah, na katere se je oseba prijavila, se uporabljajo za obveščanje o poteku seminarja in za organizacijo seminarja.

Podatki o imenu in priimku prijavljene osebe – udeleženca/-ke seminarja, zavodu, kjer je ta oseba zaposlena in dejanski udeležbi na seminarju se uporabljajo za preverjanje prisotnosti na seminarju in za izdajo potrdila o udeležbi na seminarju.

Seznanjen-a sem s tem, da lahko privolitev kadarkoli prekličem, s tem da preklic privolitve ne vpliva na zakonitost predhodnih obdelav.

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV V EVIDENCI PODATKOV O IZOBRAŽEVANJIH, IZPOPOLNJEVANJIH IN USPOSABLJANJIH >>>>
Se strinjam.
* - obvezni vnos ** - V polje vpišite del naziva šole (npr: France p itd..). Ko se ime ustanove pojavi v spustnem meniju, ga s tipko Dol označite in potrdite s pritiskom na tipko Enter tako, da se v polju Uradni naziv ustanove pojavi celoten naziv šole.
Drugi podatki o VIZ se izpišejo avtomatsko.
*** - V kolikor potrebujete kakršnekoli dodatne informacije, pišite na e-naslov:


     
LinkButton