Študijska srečanja 2020 za strokovne delavce vrtcev

Študijska srečanja za strokovne delavce vrtcev bodo potekala na daljavo. Na spletni strani ZRSŠ bo od 2. 7. 2020 odprta e-prijava. Srečanja bodo potekala od 17. avgusta 2020 do 30. septembra 2020, z izjemo prvih dveh tednov v septembru, ko srečanj ne bo, zaradi uvajanja otrok v vrtec. Vseh študijskih srečanj bo 45, od tega 2 za svetovalne delavce vrtcev.
Na posameznem sklicu bo lahko prisotnih do 120 udeležencev.

Vabilo in okvirni program študijskih srečanj za predšolsko vzgojo. 

Prijavite se na tej povezavi. 

Vsebina in oblika izvedbe

V okviru naslova letošnjih srečanj Priložnosti in izzivi učenja v sodobnem času z vidika otrok in odraslih bomo osvetlili vlogo odraslih in pomen odnosne kompetence v vrtcu, pomen raznolikosti učenja, učenja z raziskovanjem, učenja skozi zgodbe, idr. ter igre, ki na najbolj naraven način spodbuja otrokovo učenje.

Srečanja bodo potekala v treh delih (po modelu 2+3+3 pedagoške ure).

Uvodni del bo organiziran v obsegu 2 pedagoški uri, v okviru katerih si bo udeleženec samostojno ogledal dva video posnetka, ki obravnavata pomen komunikacije, ravnanj odraslih, empatije in odnosne kompetence, ter pomen raznolikosti učenja in igre predšolskih otrok. Udeleženec si bo samostojno ogledal spletni seminar pred drugim delom srečanja, ki bo potekal na termin (tj. datum in uro), na katerega se je prijavil. Spletni seminar bo na voljo od 17. 8. 2020. Povezavo do ogledov videoposnetkov bodo udeleženci prejeli po uspešno opravljeni spletni prijavi.

Drugi del srečanja, v trajanju 3 pedagoške ure, bo organiziran kot interaktivno srečanje v MS Teams, namenjen bo poglabljanju dveh tem s primeri iz prakse in delavnicami.

Tretji del srečanja, tudi v trajanju 3 pedagoške ure, pa bo potekal kot spletna konferenca v zadnjem tednu septembra in bo namenjen ugotovitvam iz delavnic, primerom dobrih praks in vsebinskim povzetkom. O točnem terminu vas bodo obvestile svetovalke za predšolsko vzgojo.

V kolikor potrebujete kakršnekoli dodatne informacije, pišite na e-naslov: študijska srečanja