Seminarji za razvoj digitalnih kompetenc izobraževalcev

Na Portalu Dvig digitalne kompetentnosti smo objavili najave šestih seminarjev za razvoj profesionalnega razvoja vzgojiteljev, učiteljev in ravnateljev na področju dviga digitalnih kompetenc v skladu z Evropskim okvirjem digitalnih kompetenc izobraževalcev

  • Seminar za razvoj digitalnih kompetenc izobraževalcev na področju poklicnega delovanja,
  • Seminar za razvoj digitalnih kompetenc izobraževalcev na področju digitalnih virov,
  • Seminar za razvoj digitalnih kompetenc na področju poučevanja in učenja,
  • Seminar za razvoj digitalnih kompetenc na področju vrednotenja,
  • Seminar za razvoj digitalnih kompetenc izobraževalcev na področju opolnomočenja učencev,
  • Seminar za razvoj digitalnih kompetenc na področju vodenja in podpore učencem pri pridobivanju digitalnih kompetenc.

Seminarji se bodo izvajali na daljavo v obsegu 8. ur, v treh ponovitvah:

  • od 16. januarja do 24. februarja 2023,
  • od 27. februarja do 24. marca 2023,
  • od 27. marca do 22. aprila 2023.

Vabimo vas k prijavi, ki bodo odprte do 5. januarja 2023.