Seminarji in izobraževanja

V okviru izvajanja različnih oblik usposabljanja za podporo učiteljem, ravnateljem in drugim strokovnim delavcem pri prizadevanjih za učinkovit pouk na daljavo razpisujemo seminarje, na katere se je možno prijaviti v Katisu.

Seminar za ravnatelje

Razpisujemo termine za 8-urni seminar za ravnatelje: Izzivi izobraževanja na daljavo in vloga ravnatelja

Cilj seminarja je izdelava modela in načrta strokovnega sodelovanja v šoli za realizacijo programa ter izdelava protokolov organizacije dela, ravnanja in zadolžitve posameznikov v povezavi z okoliščinami.

Na usposabljanju bo priložnost za strokovno razpravo in učenje o naslednjih temah:

  • Pedagoško vodenje za učenje v različnih pogojih izobraževanja
  • Modeli  za načrtovanje učenja na daljavo
  • Zagotavljanje podpore učencem/dijakom s posebnimi potrebami
  • Psihosocialna podpora učencem/dijakom med učenjem na daljavo
  • Skrb za kakovost v času izobraževanja na daljavo

Seminarji bodo potekali v živo v dveh delih po 4 ure, in sicer v prostorih Zavoda RS za šolstvo, Poljanska 28, Ljubljana. V primeru poslabšanja epidemiološke slike bo seminar izpeljan na daljavo.

Prijave v Katisu, do torka, 1. septembra 2020.

Program in terminske izvedbe seminarja.

Seminarji za kolektive

Na Zavodu RS za šolstvo smo pripravili sklope seminarjev za celotne kolektive v obsegu 8 ur.
Izvedbene oblike: dvakrat po 4 ure, sobota oziroma čas šolskih počitnic v obsegu 8 ur.

Naslovi seminarjev:

  1. Načrtovanje raznolikih učnih izkušenj za pouk na daljavo
  2. Pridobivanje raznovrstnih dokazov o učenju in znanju pri pouku na daljavo
  3. Podajanje kakovostnih povratnih informacij o dokazih o učenju
  4. Timsko in sodelovalno učenje

Teme seminarjev naslavljajo celoten učno-vzgojni proces na daljavo vključno z vrednotenjem. 
Usposabljanja bodo ovrednotena skladno s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive.

V mesecu septembru bomo kontaktirali prijavljene udeležence in uskladili datum izvedbe!

Prijave v Katisu.

Seminarji za izvajalce dodatne strokovne pomoči; za učitelje v prilagojenih programih (NIS in EIS) in v PPVIZ ter za učitelje VIZ, ki delajo z učenci s posebnimi potrebami pri izobraževanju na daljavo

V okviru izvajanja različnih oblik usposabljanja bomo na Zavodu RS za šolstvo izvedli seminarje za podporo in krepitev kompetenc učiteljev in drugih strokovnih delavcev za učinkovit pouk na daljavo in pristope pri delu z učenci s posebnimi potrebami. Seminarji bodo potekali v mesecu septembru oziroma oktobru 2020 (6 ur v živo/2 uri na daljavo). O točnem terminu izvedbe seminarjev bomo prijavljene udeležence obvestili pravočasno.

Seminar: Krepitev kompetenc izvajalcev dodatne strokovne pomoči za delo z učenci s posebnimi potrebami pri izobraževanju na daljavo
Ciljna skupina: Izvajalci dodatne strokovne pomoči
Cilji: izbira ustreznih strategij ob upoštevanju ciljev v individualiziranem programu za učence s posebnimi potrebami pri izobraževanju na daljavo, podpora pri načrtovanju in izvajanju pomoči ter podajanju povratne informacije učencem s PP pri izobraževanju na daljavo
Obveznosti: aktivna udeležba na seminarju in preizkus teoretskih spoznanj v praksi

Seminar: Krepitev kompetenc učiteljev v prilagojenih programih (NIS in EIS) in v PPVIZ za delo z učenci s posebnimi potrebami pri izobraževanju na daljavo
Ciljna skupina: Strokovni delavci, ki poučujejo v prilagojenih programih (NIS in EIS) in PPVIZ
Cilji: izbira ustreznih strategij ob upoštevanju ciljev v individualiziranem programu za učence s posebnimi potrebami pri izobraževanju na daljavo, podpora pri načrtovanju in izvajanju pomoči ter podajanju povratne informacije učencem s PP pri izobraževanju na daljavo
Obveznosti: aktivna udeležba na seminarju in preizkus teoretskih spoznanj v praksi

Seminar: Krepitev kompetenc učiteljev za delo z učenci s posebnimi potrebami pri izobraževanju na daljavo
Ciljna skupina: učitelji vzgojno-izobraževalnih zavodov
Cilji: izbira ustreznih strategij ob upoštevanju vzgojno-izobraževalnih potreb učencev pri izobraževanju na daljavo, podpora pri načrtovanju, izvajanju, podajanju povratne informacije in vrednotenju dosežkov učencev s PP pri izobraževanju na daljavo.
Obveznosti: aktivna udeležba na seminarju in preizkus teoretskih spoznanj v praksi

Program seminarjev.

Prijava v Katisu.

Seminarji na temo “Varno in spodbudno učno okolje” za učitelje, ravnatelje ter druge strokovne delavce v osnovnih šolah in vrtcih

Seminar: Varno in spodbudno učno okolje 1: Dobri odnosi in sodelovanje za večjo zavzetost – tudi na daljavo
Ciljna skupina: učitelji, ravnatelji ter drugi strokovni delavci OŠ (in vrtcev)
Cilji: omogočiti strokovnim delavcem usposabljanje na področju varnega in spodbudnega učnega okolja  na daljavo, opremiti strokovne delavce za izvajanje povezovalnih aktivnosti v kolektivu na daljavo v podporo varnemu in spodbudnemu učnemu okolju na daljavo, usposobiti učitelje za izvajanje povezovalnih aktivnosti z učenci na daljavo,  prispevati h krepitvi dobrega stika, sodelovalnih ter komunikacijskih veščin pri učencih in učiteljih tudi v okoliščinah dela na daljavo,  podpreti strokovne delavce pri reflektiranju in negovanju odnosne kompetence s kolegialnim podpiranjem na daljavo.
Obveznosti: aktivna udeležba na seminarju, ki vključuje ogled video predavanj in izvajanje delavnic po navodilih iz videov vključno z oddajo vtisov, razmislekov in refleksij v spletne učilnice.

Seminar: Varno in spodbudno učno okolje 2: Čustveno in socialno učenje – tudi na daljavo
Ciljna skupina: učitelji, ravnatelji ter drugi strokovni delavci OŠ (in vrtcev)
Cilji: opolnomočiti  strokovne delavce za podpiranje čustvenega in socialnega učenja pri učencih  (tudi v okoliščinah učenja na daljavo), usposobiti učitelje za podpiranje učencev pri uravnavanju čustev v zahtevnih razmerah,  podpreti učitelje pri osvajanju veščin, tehnik in strategij za krepitev empatije med učenci v izrednih razmerah, usposobiti učitelje za učinkovito ravnanje v primeru neželenega vedenja – tudi pri delu na daljavo, omogočiti strokovnim delavcem uravnavanje lastnega stresa in čustev v zahtevnih okoliščinah (npr. dela na daljavo),  opremiti učitelje za osnovno podpiranje učencev, ki so v stiski zaradi posebnih okoliščin,
Obveznosti: aktivna udeležba na seminarju, ki vključuje ogled video predavanj in izvajanje delavnic po navodilih iz videov vključno z oddajo vtisov, razmislekov in refleksij v spletne učilnice.

Seminar: Varno in spodbudno učno okolje 3: Odnosna kompetenca učitelja in ravnanje pri neželenem vedenju – tudi na daljavo
Ciljna skupina: učitelji, ravnatelji ter drugi strokovni delavci OŠ (in vrtcev)
Cilji: usposobiti učitelje za izvajanje povezovalnih aktivnosti z učenci – tudi na daljavo, okrepiti učiteljevo vlogo pri bogatitvi dobrega stika, sodelovalnih ter komunikacijskih veščin pri učencih v okoliščinah dela na daljavo,  podpreti strokovne delavce pri reflektiranju in negovanju veščin vodenja razreda s kolegialnim podpiranjem na daljavo, ozavestiti strokovne delavce za različne vidike neželenega vedenja (tudi v okoliščinah dela na daljavo) in za prepoznavanje razlogov, ki so za njimi, pripraviti strokovne delavce za  podpiranje učencev pri uravnavanju čustev in izboljševanju neželenega vedenja – vključno z načrtom za nadomestno vedenje (tudi na daljavo)
Obveznosti: aktivna udeležba na seminarju, ki vključuje ogled video predavanj in izvajanje delavnic po navodilih iz videov vključno z oddajo vtisov, razmislekov in refleksij v spletne učilnice.

Prijave v Katisu bodo odprte od 20. avgusta 2020 dalje.

Program seminarjev.