Projekt Glas učenca – most do učenja prejemnik Jabolka kakovosti 2020

Projekt Glas učenca – most do učenja (BRIDGE), ki ga je koordini­ral Zavod RS za šolstvo, je letos prejel nagrado Jabolko kakovosti 2020, ki ga že petnajsto leto zapored podeljuje Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS). Svečana virtualna podelitev nacionalnih nagrad za izjemne dosežke na področju mednarodnega sodelovanja je potekala 17. decembra 2020. 

CMEPIUS z Jabolki kakovosti nagrajuje zgodbe o uspehu, primere dobrih praks mednarodnega sodelovanja, ki izvirajo iz programov in pobud, predsta­vljajo posebne dosežke mednarodnega sodelovanja, mobilnosti in projektov. Odražajo vrednote, ki so nam vsem skupne in si prizade­vajo spreminjati svet na bolje. Jabolka kakovosti, ki so v Sloveniji že dobro sprejeta priznanja, pomenijo tako čast kot odgovornost; odgovornost, da s svojo lastno zgodbo uspeha nagrajenci sooblikujemo prihodnost in predstavljajo veliko motivacijo vsem, ki se na pot mednarodnega sodelovanja šele podajajo.

Nagrada jabolko kakovosti je izjemno priznanje Zavodu RS za šolstvo in ponosni smo, da je kakovost in inovativnost našega delovanja na področju mednarodnega sodelovanja prepoznana tudi na nacionalni ravni. Hkrati je nagrada motivacija in zaveza, da bomo tudi v prihodnje razvijali in omogočali inovativne prakse sodelovanja učitelja z učenci.

Utemeljitev nagrade Jabolko kakovosti 2020:

Projekt Glas učenca – most do učenja (BRIDGE), ki ga je koordini­ral Zavod RS za šolstvo, se je osredotočal na različne modele sodelo­vanja učitelja z učenci. S pomočjo metode formativnega spremljanja so v projektu razvili različne modele, ki spodbujajo aktivno vlogo učenca pri pouku, vse z namenom izboljšanja slovenskega izobraže­valnega prostora in razvijanja potenciala vsakega posameznega ot­roka. Izkazalo se je, da tovrsten način dela prinaša za otroke mnoge pozitivne izide, povezane z večjo samoiniciativnostjo, samozavestjo, samospoštovanjem, odgovornostjo in boljšimi komunikacijskimi veščinami. Učitelji so raziskovali in spreminjali prakso poučevanja ter se izpopolnjevali v tkanju partnerstva z učenci. V partnerstvu nas­tali rezultati so prosto dostopni in narejeni na način, da omogočajo uporabo tudi tistim, ki v projekt niso bili neposredno vključeni. Med­narodno partnerstvo je bilo sestavljeno iz institucij, ki imajo mož­nost vpliva na nacionalne sisteme izobraževanja, kar so tudi uspešno unovčile. Dodana vrednost projekta je tudi njegova umeščenost v širši kontekst Zavoda in nacionalnega sistema izobraževanja, pove­zanega s formativnim spremljanjem.