domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Glas učenca – most do učenja (BRIDGE)

Predvideno trajanje projekta: 1. 9. 2016 do 31. 8. 2019

V projektu Glas učenca – most do učenja (BRIDGE) bomo razvijali različne modele partnerskega sodelovanja učitelja z učenci. Učitelji bodo zagotavljali priložnosti za aktivno udeležbo učencev in razvijanje njihovih spretnosti ter odnosov, ki jih bodo potrebovali kot odgovorni državljani. S pomočjo formativnega spremljanja bomo razvijali, preizkušali in izvajali poučevalno prakso, ki spodbuja učenčevo aktivno vlogo v procesu učenja. S stalnim strokovnim spopolnjevanjem učiteljev in drugimi pobudami bodo učitelji dobili podporo pri izgrajevanju partnerstva z učenci, ki bo zagotavljalo uresničevanje njihovih potencialov za enakovredno partnerstvo v družbi.

Projekt ne povezuje le učencev in učiteljev, pač pa tudi naša dosedanja in bodoča skupna prizadevanja za izboljšanje kakovosti učenja in poučevanja. Mladi bodo pridobili večjo samozavest, samospoštovanje, odgovornost, komunikacijske spretnosti, veščine vodenja, zmožnost prisluhniti drugemu. S prevzemanjem aktivnejše vloge pri učenju bodo razvijali lastne samoregulacijske zmožnosti. Učitelji bodo poglabljali metode poučevanja, ki bodo učencem omogočale učinkovito učenje in se hkrati izpopolnjevali za delo v partnerstvu z učenci.

V projektu sodeluje 15 šol iz petih evropskih držav (Madžarska, Nizozemska, Škotska, Irska in Slovenija). Rezultati vseh sodelujočih držav bodo prosto dostopni na platformi za razširjanje rezultatov projektov Erasmus+.

Spletna stran projekta: voiceofstudents.eu

logo-bridge

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter