Povabilo k sodelovanju v natečaju


Spoštovani učitelji, učiteljice!

Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Področna skupina za razredni pouk v okviru konference učiteljic in učiteljev razrednega pouka razpisuje natečaj »Povezovanje za življenje v sodobni družbi«. Z natečajem želimo spodbuditi učiteljice in učitelje, da usmerijo učence k razmišljanju, kako s svojim znanjem in ravnanjem pomagati drug drugemu pri uporabi tehnologij sodobnega sveta.

Konferenca učiteljic in učiteljev razrednega pouka z naslovom Povezujem, povezujeva, povezujemo bo potekala 11. in 12. marca 2020, v Kongresnem centru Laško.

V sodobnem življenju nas spremlja vrsta nevidnih digitalnih znanj, ki nam omogočajo, da lahko spremljamo informacije o svetu, hitreje naročimo hrano, kupujemo na spletu, poiščemo podatke, ki nas zanimajo, uporabimo telefon za pošiljanje slikovnih sporočil, posnamemo nepozaben film na praznovanju … in vse to znamo! Velikokrat se zgodi, da starejši mlajše prosijo za pomoč pri nastavitvah zvonjenja telefona, pri objavah na družabnih omrežjih, iskanju informacij …

Vabimo vas, da se z učenci pridružite kreativnemu razmisleku o možnostih pomoči drug drugemu. Učenec/i izdelajo plakat ali e-plakat ali strip ali animirani film s sporočilnostjo “Rad pomagam”. Izdelek naj prikazuje prizore oziroma zgodbo, kako učenci pomagajo starejšim ali svojim vrstnikom pri uporabi sodobnih tehnologij. Kriteriji za izdelek so: izvirnost (edinstvenost, svojevrstnost, novost, neodkritost), sporočilnost (iz izdelka je razviden prizor oziroma zgodba), povezanost s predpisano temo (ustreznost naslovu natečaja).

Plakat ali strip naj ima velikost risalnega lista. Animacija naj ne presega treh minut in naj bo v formatu wmv, avi ali mp4. Izdelek lahko izdela en učenec ali dva ali največ trije učenci. Izdelek naj bo opremljen z naslednjimi podatki: naslov izdelka, ime in priimek avtorja/avtorjev, razred, ime in priimek učitelja mentorja in ime osnovne šole.

Izdelke pošljite na naslov Zavod RS za šolstvo, OE LJUBLJANA (za Mojco Dolinar), Dunajska 104, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov, do  ponedeljka 2. 3. 2020.

Pravočasno prispele izdelke bo pregledala komisija. Izbrani bodo trije najboljši izdelki, ki bodo tudi nagrajeni. Dvajset najboljših izdelkov glede na kriterije bo razstavljenih v preddverju konferenčnega prostora na 2. konferenci učiteljic in učiteljev razrednega pouka.

Natečaj 

Vabilo