Objavljamo razpis za Teden umetnosti v šoli in vrtcu 2024

Medresorski projekt Teden umetnosti v šoli in vrtcu poteka v slovenskem prostoru že peto leto zapored z namenom spodbujanja in vključevanja umetnosti in kulture v vzgojno-izobraževalni proces. S projektom prispevamo k načrtnemu razvoju kulturno-umetnostne vzgoje, ki jo skupaj razvijamo skladno z UNESCO, EU in nacionalnimi smernicami že od leta 2006. 

V letošnjem letu smo projekt podnaslovili JAZ, TI, MI. Tema ne nagovarja le posameznika v njegovi edinstvenosti (JAZ), ampak izpostavlja tudi pomen medsebojnega odnosa (TI) ter skupne ustvarjalnosti, sožitja in povezanosti v družbi (MI). Letos želimo poudariti umetniški pogled na posameznika in njegovo delovanje v skupnosti – empatijo in solidarnost, sobivanje in povezovanje, socialno in čustveno uresničevanje.

Teden umetnosti v šoli in vrtcu 2024, ki je organiziran v sodelovanju z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje (MVI) in Ministrstvom za kulturo (MK) ter poteka pod častnim pokroviteljstvom Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, se bo odvijal v okviru UNESCO-vega Mednarodnega tedna umetnostne vzgoje (International Arts Education Week) med 20. in 26. majem 2024. 

Po zaključku Tedna umetnosti v vrtcu in šoli 2024 bomo tako kot doslej oblikovali zbornik vaših prispevkov. Zbornik za leto 2023 najdete na povezavi: https://www.zrss.si/pdf/teden-umetnosti-v-soli-in-vrtcu-2023.pdf

Poročilo oblikujte s pomočjo priloženega obrazca za oblikovanje poročil skupaj za posamezen vzgojno izobraževalni zavod (VIZ). Ne pošiljajte individualnih poročil posameznih mentorjev. Mentorji oz. (VIZ) poskrbite za potrebna soglasja staršev ter dovoljenja za javno objavo imen in fotografij sodelujočih ter njihovih del. 

Ob posredovanem poročilu VIZ izpolni tudi prijavo, ki jo odda na povezavi: https://1ka.arnes.si/a/4faadba9  med 20. majem in 30. junijem 2024.  

Časovnica:

  • marec 2024: objava razpisa; 
  • 20. maj – 26. maj 2024:  izvedba Tedna umetnosti v šoli in vrtcu 2024;
  • 20. maj – 30. junij 2024: odprta prijavnica za prijavo projekta;  
  • 30. junij 2024: zadnji rok za oddajo poročila;
  • 30. junij – 30. september 2024: povratna informacija šolam o prispelih poročilih in
  • november/ december 2024: objava zbornika. 

Obrazec za poročilo (Word)

Obvestilo (PDF)