Nagrajenci ob Evropskem dnevu jezikov 2020 v Sloveniji

Pedagoški forum Zavoda RS za šolstvo ob evropskem dnevu jezikov je potekal od 9. septembra do 11. novembra 2020. Tematski poudarek je bil na tem, kako učenje in znanje jezikov, pogovarjanje, dopisovanje in objavljanje na spletu omogočajo povezovanje in sodelovanje med ljudmi. Prispevke so učitelji oddajali v spletnem obrazcu, ki ima enajst delov in sicer: avtorji in izvajalci dejavnosti, sodelujoči, čas in kraj dejavnosti, vrsta dejavnosti, cilji, vsebina, potek in izvedba, rezultati, refleksija o ciljih, vsebini in izvedbi, odzivi in fotografije.

Poslanih je bilo 21 prispevkov, od tega dva z vrtca, trinajst z osnovnih šol, eden z dopolnilnega pouka slovenščine v tujini, štirje s srednjih šol in eden z dijaškega doma. Prispevke je pregledala komisija in se odločila za deset najboljših. Pri tem je upoštevala kriterije: navezovanje dejavnosti na temo, prenosljivost dejavnosti na druge šole, dostopnost nastalega gradiva, število udeleženih učencev in učiteljev, število raznolikih jezikov ter jasnost in jedrnatost zapisa. Šole oz. avtorji izbranih primerov odlične raznojezične prakse prejmejo priznanja na osrednji prireditvi ob evropskem dnevu jezikov v naslednjem letu.

Priznanja za pomemben strokovni prispevek ob evropskem dnevu jezikov 2020 so si tako z izvedenimi dejavnostmi prislužili učitelji in učiteljice z naslednjih šol:

  • Osnovna šola Sv. Jurij ob Ščavnici s prispevkom Jezikovna dejavnost pri pouku,
  • Osnovna šola Loka s prispevkom Pravljica »Kolač« avtorice Jill Egelton, prevedena in pripovedovana v različnih jezikih,
  • Osnovna šola Naklo s prispevkom Dan povezanosti: lov za izzivi in ilustracije besednih zvez ob evropskem dnevu jezikov,
  • Dijaški dom Drava Maribor s prispevkom Dijaški e-časopis v različnih jezikih in razstava v avli dijaškega doma,
  • Osnovna šola Polzela s prispevkom Jezikovne urice »Odkrivajmo svet preko jezikov«,
  • Osnovna šola Idrija s prispevkom Dan jezikov 2020 na OŠ Idrija: spletna prireditev za obeležitev evropskega dneva jezikov,
  • Šolski center Celje, Gimnazija Lava s prispevkom Prevajanje, ilustriranje in izdaja prevoda avstralskih zgodb,
  • Osnovna šola Divača s prispevkom Video z bivšimi učenci, ki živijo v tujini,
  • Osnovna šola Rada Robiča, Limbuš s prispevkom Šola ugiba – kdo govori kateri jezik? in
  • Vrtec Črnuče s prispevkom Branje in pripovedovanje literarnih besedil ter petje pesmi v različnih jezikih.

Prispevke v forumu ob evropskem dnevu jezikov v letu 2020 si lahko ogledate na tej povezavi, kjer so objavljeni tudi prispevki s preteklih forumov od leta 2013 naprej.

Vsem učiteljicam in učiteljem se zahvaljujemo za njihove prispevke v pedagoškem forumu ob evropskem dnevu jezikov 2020, saj ima njihovo delo pri razvijanju raznojezičnosti učencev in dijakov neprecenljivo vrednost.

Liljana Kač, nacionalna koordinatorka evropskega dneva jezikov v Sloveniji, Zavod RS za šolstvo, v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskim centrom za moderne jezike Sveta Evrope.