Konferenca učiteljic in učiteljev razrednega pouka


Področna skupina za razredni pouk na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo v okviru projekta Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda pripravlja konferenco za učiteljice in učitelje, ki poučujejo na razredni stopnji z naslovom POVEZUJEM, POVEZUJEVA, POVEZUJEMO.

Potekala bo 11. in 12. marca 2020, v Kongresnem centru Laško in bo vsebinsko sledila smernicam izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa na razredni stopnji.

Vsebine in dejavnosti v programu konference bodo zasnovane tako, da bodo učiteljicam in učiteljem razrednega pouka nudile znanja, spretnosti in veščine za izvajanje sodobnega pouka. Na konferenci bodo sodelovali priznani strokovnjaki, ki se ukvarjajo s področjem učenja in poučevanja mlajših učencev. Aktivno vlogo bodo imeli tudi učitelji praktiki. Konferenca bo obsegala plenarna predavanja, predavanja v sekcijah, predstavitev primerov prakse z diskusijo, delavnice ter okrogle mize.

Vabljeni tudi k sodelovanju na likovnem natečaju Povezovanje za življenje v sodobni družbi.

Prijave na konferenco, ki je brez kotizacije, se zbirajo preko spletne aplikacije KATIS in bodo odprte do 20. 2. 2020 oziroma do zapolnitve prostih mest. V začetku marca bodo prijavljeni povabljeni k prijavi na konferenčne delavnice, ki se jih bodo udeležili.

Vabilo 

Program konference

Natečaj 

Zbornik povzetkov predavanj na Konferenci učiteljic in učiteljev na razredni stopnji 2020.