Javni natečaj za idejno zasnovo prostora in opreme učilnice


Zavod Republike Slovenije za šolstvo objavlja odprti, anonimni, enostopenjski idejni natečaj za izbiro strokovno najprimernejših rešitev za prostor in opremo šolske učilnice, s katerim bomo izbrali najboljšo inovativno arhitekturno rešitev za sodobno in fleksibilno “šolsko učilnico prihodnosti”, ki bo zasnovana kot inovativno učno okolje in bo v celoti vključevala potencial informacijsko komunikacijske tehnologije za inovativne prakse učenja in poučevanja, sledila prvinam prostorske zasnove – raznovrstnosti prostorov učenja, fleksibilnosti rabe, kompleksnosti prostorskega doživetja ter upoštevala okoljske vplive prostora na počutje.

Razpisna dokumentacija:

Upoštevali bomo natečajne rešitve, ki bodo prispele na naslov Zavod RS za šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana, do roka za oddajo, ki je podaljšan do petka 30. oktobra 2020, do 12. ure.

Vprašanja in odgovori glede natečaja.

Obvestilo o izbiri in končno poročilo – Javni natečaj za idejno zasnovo prostora in opreme učilnice.