Design My Future, mednarodni projekt


Triletni mednarodni Erasmus+ projekt Opolnomočenje mladih za premišljene izobraževalne in karierne odločitve –  Design My Future se osredotoča na mlade od 14 do 17 let. Cilj projekta je zmanjšati zgodnje opuščanje šolanja ter spodbujanje mladih za premišljene izobraževalne in karierne odločitve z željo pomagati mladim, da pripravljeni vstopijo na trg dela.

V spomladanskem času smo delo na projektu Design My Future (DMF) izpeljali na daljavo. Del tega dela sta bila tudi oblikovanje in distribucija vprašalnika za izobraževalce, na katerega smo dobili zelo dober odziv.

Spletni vprašalnik smo poslali na e-naslove izobraževalcev iz vseh slovenskih regij. V projektu nas še posebej zanimajo priseljenci in begunci, Romi, otroci s posebnimi potrebami in mladostniki s težavami v duševnem zdravju, mladostniki, ki prihajajo iz družin z zelo nizkim socialno-ekonomskim statusom ali izjemno nadarjeni mladostniki v starosti med 14 in 17 let.  Prizadevali smo si, da bi bil vzorec sodelujočih res raznolik in da bi zaobjel ključne akterje, ki lahko vplivajo na oblikovanje varnega in spodbudnega učnega okolja za mlade iz ranljivih skupin.

V nadaljevanju bomo odgovore sodelujočih izobraževalcev analizirali, v  naslednjem letu pa iz zbranih podatkov pripravili smernice za delo z učenci oz. dijaki iz ranljivih skupin, ki bodo v strokovno pomoč predvsem učiteljem v šolah pri obvladovanju problema predčasnega opuščanja šolanja mladih iz ranljivih skupin. Smernice bomo obogatili tudi z resničnimi zgodbami mladih, ki so sprva predčasno opustili šolanje, kasneje pa so se vrnili v pedagoški proces in šolanje uspešno zaključili.

O poteku in predvidenih rezultatih projekta pišemo tudi članek za znanstveno revijo Šolsko polje.

 


ZRSŠ je v projektu zadolžen (nosilec aktivnosti) za pripravo smernic za učitelje, vključeni smo seveda tudi v pripravo ostalih rezultatov projekta (digitalne igre, ostalo podporno gradivo, gradiva za izobraževanje, evalvacijo in diseminacijo).

Partnerji projekta so: LEEDS BECKETT UNIVERSITY in Ahead Partnership Limited iz Velike Britanije, UNIVERSITETET I TROMSOE z Norveške,  PIN Progresso Infantil s Portugala, CESIE iz Italije ter Zavod RS za šolstvo iz Slovenije.