domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Opolnomočenje mladih za premišljene izobraževalne in karierne odločitve – Design My Future

Predvideno trajanje projekta: 1. 9. 2019–31. 8. 2021

 

Triletni mednarodni Erasmus+ projekt Opolnomočenje mladih za premišljene izobraževalne in karierne odločitve –  Design My Future se osredotoča na mlade od 14 do 17 let. Cilj projekta je zmanjšati zgodnje opuščanje šolanja ter spodbujanje mladih za premišljene izobraževalne in karierne odločitve z željo pomagati mladim, da pripravljeni vstopijo na trg dela.

Projekt se bo usmeril tudi na razvoj identitete mladih. V projektu bomo razvili igrivo in privlačno digitalno igro, ki bo mladim omogočila spoznavanje veščin, ki so uporabne na različnih področjih življenja, izobraževanja ali dela. Mladi bodo s pomočjo igre prepoznali veščine, ki jih že imajo, igra jih bo spodbudila tudi k razmišljanju, kako pridobiti novo znanje ter jim omogočila raziskovanje njihove možne prihodnosti. 

Učitelji bodo vključeni v podporo mladim. V projektu bo nastal priročnik za izobraževanje učiteljev za razvoj razumevanja procesa razvoja identitete in kako najbolje podpreti mladostnike (od 13 od 17 let) v ključni fazi njihovega življenja v kateri izjemno intenzivno spoznavajo  ter razvijanjo lastne veščine in kompetence.

Projekt bo postregel tudi s smernicami za starše in učitelje za podpiranje mladostnikov pri premišljenih izobraževalnih in kariernih odločitvah.

V projektu bomo še posebej fokusirani na naslednje ranljive skupine mladostnikov: priseljenci in begunci, Romi, osebe s posebnimi potrebami in mladostniki s težavami v duševnem zdravju, mladostniki, ki prihajajo iz družin z zelo nizkim socialno-ekonomskim statusom ali izjemno nadarjeni mladostniki.

ZRSŠ je v projektu zadolžen (nosilec aktivnosti) za pripravo smernic za učitelje, vključeni smo seveda tudi v pripravo ostalih rezultatov projekta (digitalne igre, ostalo podporno gradivo, gradiva za izobraževanje, evalvacijo in diseminacijo). 

Partnerji projekta so: LEEDS BECKETT UNIVERSITY in Ahead Partnership Limited iz Velike Britanije, UNIVERSITETET I TROMSOE z Norveške,  PIN Progresso Infantil s Portugala, CESIE iz Italije ter Zavod RS za šolstvo iz Slovenije.

Projektni tim Zavoda RS za šolstvo sestavljajo: Amela Sambolić Beganović, Tamara Malešević, Alenka Andrin, Andreja Vouk, Alma Ahmetović

Trajanje projekta: od 2019 do 2021

Več informacij: www.designmyfuture.eu  in TW: @DesignMyFutureEU

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter