7. konferenca učiteljev/-ic naravoslovnih predmetov ali NAK 2023 – ODMEVA!

17. in 18. aprila 2023 je v kongresnem centru Thermana Laško potekala že 7. konferenca učiteljev/-ic naravoslovnih predmetov ali NAK 2023, z osrednjo tematiko: Z znanjem in ravnanjem naslavljajmo podnebne spremembe in trajnostnost inv sodelovanju s projektomPodnebni cilji in vsebine v VIZ. Tudi tokrat smo naravoslovke in naravoslovci presegli številko 500 udeleženk/-cev ter čez 100 predavateljic/-ev oz. izvajalk/-cev učiteljske izmenjevalnice, odprte učilnice in delavnic. Kot običajno smo prvi dan NAK posvetili medpredmetnim temam z osrednjo tematiko v fokusu, drug dan pa smo naravnali bolj predmetno. V izvedbenih oblikah NAK 2023 smo lahko sledili plenarnim in sekcijskim predavanjem ter učiteljski izmenjevalnici, aktivno sodelovali v odprti učilnici, raznolikih delavnicah, tudi na prostem, ekskurziji in okrogli mizi.

Vsebinsko bogat program NAK 2023 je dostopen na: Konferenca NAK – Konferenca NAK (zrss.si) , ki bo v prihodnjih mesecih dopolnjen s predstavitvami in izbranimi posnetki.

Vsebinsko bogat program NAK 2023 je dostopen na: Konferenca NAK – Konferenca NAK (zrss.si) , ki bo v prihodnjih mesecih dopolnjen s predstavitvami in izbranimi posnetki.

Foto: Lea Avguštin, ZRSŠ

Prvi dan NAK 2023 smo na začetku obeležili več kot 10 let NAK. Prvi NAK, kot dvodnevno, bienalno konferenco, smo v Laškem izpeljali leta 2011. Zgodovino NAK (arhiv minulih NAK) in zavezanost znanosti smo v letu 2022 dopolnili z mesečnimi strokovnimi druženji NAK po NAK-u na daljavo, ki smo jih izpeljali že 10 in katerih posnetki beležijo več kot 3000 ogledov (dosegljivost v SU Sodelov@lnica NA-MA ). Na letošnjem NAK 2023 smo prvi dan sledili aktualnim, angažiranim in zanimivim plenarnim predavanjem dr. Janeza Potočnika: Pomen odgovornega ravnanja z naravnimi viri za trajnostno prihodnost in učinkovito soočenje s podnebno krizo; Saše Kregar: Z VITR do podnebnih ciljev in dr. Blaža Likozarja: “Vsemogoči vodik” – energijski vidik bodočnosti. V sedmih različnih sekcijah: 1. Podnebni cilji in globalno učenje; 2. Biodiverzitetna kriza in podnebje; 3. Energetska kriza in trajnostni viri energije; 4. Trajnostno ravnanje s hrano; 5. Trajnostnost potrošništva; 6. Trajnostna mobilnost in 7. Humanistični vidik podnebnih sprememb smo se še bolj poglobili v osrednjo tematiko. V učiteljski izmenjevalnici, v treh vzporednih sekcijah, smo bili priča preizkušenim ustvarjalnim primerom dejavnosti za učenke/-ce. V Odprti učilnici, kjer je obetavne prakse v poučevanju in učenju o podnebnih spremembah predstavilo 25 VIZ, ki sodelujejo v projektu Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju, se je iskrilo od izmenjav in ustvarjalnega vrveža. Delavnice so bile polne in aktivne. Po zaključnem filozofskem predavanju dr. Tomaža Grušovnika: Etični vidik podnebnih sprememb, smo si skupaj ogledali še angažiran dokumentarni film: Temni pokrov sveta (z Matevžem Lenarčičem v glavni vlogi) ter se, za zaključek napornega, a izpopolnjujočega prvega dne NAK 2023, pogovorili še z režiserjem in scenaristom filma, Amirjem  Muratovićem in Radom Likonom.

Drugi dan NAK 2023 so sledila aktualna, kvalitetna in strokovno zelo zanimiva plenarna predavanja mag. Radovana Krajnca: Učitelj/-ica kot pomemben steber trajnostne digitalizacije; dr. Katarine Bačnik: Pomen odkrivanja in preučevanja virusov za biotehnološke aplikacije ter Ane Oberlintner: Biorazgradljivi in bio-osnovani nanomateriali. Sedmim, vsebinsko bogatim in raznolikim sekcijampo predmetih, so sledile delavnice in okrogla miza: Kaj si želimo s prenovo učnih načrtov za naravoslovne predmete?. Drugi dan in celotno NAK 2023 smo zaključili z navdihujočim predavanjem dr. Damijana Denaca: Kako so zaživele Ormoške lagune ali zgodba o uspehu renaturacije degradiranega območja. Strokovne, kvalitetne in aktualne vsebine, raznolikost izvedbenih oblik, številčnost, sodelovanje, izmenjave, srečevanja, druženja, pozitivna naravnanost…, vse to so značilnosti NAK. Kratke povratne informacije, ki smo jih zbrali na koncu NAK 2023, izražajo visoko zadovoljstvo udeleženk/-cev in nas vse, ki soustvarjamo NAK že 10 in več let, obvezujejo k napovedi 8. konference učiteljev/-ic naravoslovnih predmetov –  NAK 2025 v Laškem. Po vsem doživetem lahko samo pritrdimo našem sloganu: NAK ni navadna konferenca!Foto: Bernarda Moravec, ZRSŠ

Pripravila: Andreja Bačnik, ZRSŠ