24. podelitev priznanj Blaža Kumerdeja

Zavod RS za šolstvo je 8. maja 2023 podelil 6 priznanj Blaža Kumerdeja za prispevek v vzgoji in izobraževanju, s katerimi posebej izpostavljamo posameznike in kolektive za odlično partnerstvo in visoke strokovne dosežke pri vzgojno-izobraževalnem delu z mladimi, poudarjamo njihovo pripadnost pedagoškemu delu ter vlogo pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

Za leto 2022 so priznanja Blaža Kumerdeja prejeli:

  • Rok Lipnik, profesor matematike na Gimnaziji Celje – Center,
  • Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina,
  • Polonca Tomac Stanojev, profesorica slovenščine na Srednji ekonomski, storitveni in gradbeni šoli, Šolski center Kranj,
  • Osnovna šola Trebnje,
  • Vrtec Otona Župančiča Ljubljana in
  • Srednja šola Izola.

Utemeljitve priznanj Blaža Kumerdeja za leto 2022.

Na svečani podelitvi, ki je potekala v Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije, je prisotne pozdravil direktor Zavoda RS za šolstvo, dr. Vinko Logaj.
Uvodoma je spregovoril o poslanstvu učitelja, ki je dolžan odgovorno in profesionalno delovati tako na učnem kot tudi na vzgojnem področju. Pogosto smo priča sovražnemu govoru, poniževanju, žaljenju in zanikanju temeljnih človeških vrednot, kot sta poštenost in solidarnost, zato »je še toliko bolj pomembno, da učitelji s svojim delom dokazujejo nasprotovanje in zavračanje negativnih vplivov na mlade generacije. Javno in v učilnicah z zgledom in delovanjem«.

Razvoj tehnologije, družbe in odnosov v njej generira čas, v katerem iščemo odgovore o pomenu, vsebini prepletenosti prvinskosti in novi podobi šole. »V tej prepleteni in zapleteni podobi šole z mladimi ostajajo učitelji, ki skrbijo za uresničevanje temeljnih vrednot vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, ki izhajajo iz skupne evropske dediščine političnih, kulturnih in moralnih vrednot, ki jih združujejo človekove pravice in njim pripadajoče dolžnosti ter načela pluralne demokracije, strpnosti, solidarnosti in pravne države. Uresničujejo poslanstvo sodobne šole, ki je v času tekmovalnosti in konkurence na vseh področjih odgovorna tudi za kakovost znanja in učnih dosežkov šolajoče mladine, za pridobivanje veščin in kompetenc, ki so ključne za delovanje v družbi, družini in na delovnih mestih,« je povedal direktor.

Zavod Republike Slovenije za šolstvo zato ohranja in na novo razvija oblike sodelovanja s šolami in učitelji, tako v obliki različnih projektov, usposabljanj in izobraževanj, kot tudi neposredno preko predstojnikov in svetovalcev po regijskem principu na območnih enotah. V zadnjih letih tudi preko programov Šole za ravnatelje. Skupaj s strokovnjaki, ki poznajo in razumejo pomen in namen sistemskega urejanja področja vzgoje in izobraževanja, »ustvarjamo strokovne podlage za izboljšanje sistemske ureditve in v zadnjem obdobju vedno bolj intenzivno pripravljamo prenovo učnih načrtov«, je dejal.

Današnji dogodek je priložnost, da »posameznike in kolektive za dosežke pri vzgojno-izobraževalnem delu, za njihovo ustvarjalnost in inovativnost ter kakovostno sodelovanje z Zavodom RS za šolstvo izpostavimo in jim podelimo priznanje, ki je poimenovano po razsvetljencu in narodnem buditelju.« Čestital je vsem nagrajencem in se jim zahvalil za ustvarjalno sodelovanje.  

Zbrane je v nadaljevanju nagovoril tudi minister za vzgojo in izobraževanje, dr. Darjo Felda, ki je oplemenitenje šolstva in vzgoje z novim, modernim načinom razmišljanja, izpostavil kot nujno za razvoj sodobne družbe in vseh njenih posameznikov. Prepričan je, da je marljivo in nesebično delo nagrajenih pustilo neizbrisljiv pečat na razvoju področja vzgoje in izobraževanja.

»Vaše visoke dosežke pri zahtevnem delu z mladimi smo opazili tako na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje kot na Zavodu RS za šolstvo. Prav vi zagotavljate, da se naši vrtci in šole razvijajo, da ostajajo v koraku s časom in ponujajo nove rešitve za aktualne pedagoške izzive. Brez vas in vaših somišljenikov ne bi bilo mogoče zagotoviti tako kakovostne vzgoje in izobraževanja, ki našim otrokom omogoči, da postanejo uspešni in odgovorni državljani moderne Slovenije,« je dejal in se nagrajenim zahvalil, da svoje znanje prenašajo na vse, ki so željni postati še boljši.

»Boljša pa mora postati tudi naša širša skupnost. V luči nedavnih tragičnih dogodkov, v tujini in doma, je jasno, da naša skupna človeška zaveza za izboljšanje družbe še nikoli ni bila pomembnejša kot je danes«, je poudaril in kot pomembno izpostavil sodelovanje ter spoštovanje slehernega posameznika; nasilje nikoli ni bilo in ne bo rešitev. Le z mirnim in konstruktivnim reševanjem nesoglasij lahko zagotovimo varno in spodbudno šolsko okolje.

»Otroci, učenci, dijaki, starši, učitelji in vsi ostali sodelavci vzgoje in izobraževanja, bodimo dobri drug do drugega. Upam, da v izjemnih dosežkih današnjih nagrajencev najdete navdih in še sami poskusite izboljšati ne samo naš vzgojno-izobraževalni sistem, ampak svet kot celoto,« je zaključil in vsem zaželel uspešno delo tudi v prihodnje.