22. Konferenca za svetovalno delo v VIZ – Prispevki strok za svetovalno delo v praksi

V ponedeljek, 22. aprila, in torek, 23. aprila 2024,  bo v organizaciji Zavoda Republike Slovenije za šolstvo v Kongresnem Centru Thermana Park Laško potekala 22. konferenca  svetovalnih delavcev vrtcev, šol in domov: Prispevki strok za svetovalno delo v praksi z naslovom Profesionalizacija svetovalnega dela.

Plenarna predavanja bodo predstavila ključne poudarke posodobljenih Programskih smernic svetovalnega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih, prednosti in izzive interdisciplinarnega timskega dela svetovalnih služb, pomen in v vlogo svetovalnega delavca v varnem in spodbudnem učnem okolju, prednosti sodelovanja svetovalnih delavcev znotraj in zunaj strokovne skupnosti ter izzive in priložnosti med vlogo ravnatelja in svetovalnega delavca.

Veseli nas, da se je na naše povabilo k aktivni udeležbi odzvalo veliko število praktikov, ki bodo sooblikovali konferenčni dogodek skupaj s predavatelji, svetovalnimi delavci, svetovalci Zavoda RS za šolstvo in strokovnjaki zunanjih institucij s področja skrbi za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Izvedli bomo tudi okroglo mizo, na kateri se bomo pogovarjali o avtonomnem, odgovornem in usklajenem načrtovanju in delovanju svetovalnega delavca z vidika posodobljenih Programskih smernic ter Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023–2 033.

PROGRAM (PDF)

Zbornik prispevkov s povzetki vseh predavanj in predstavitev bo na voljo vsem udeležencem na spletni strani ZRSŠ oz. v tiskani obliki.

Vabimo vas k prijavi na konferenco v spletni aplikaciji KATIS do 15. aprila 2024.

Želimo si, da se dvodnevnega srečanja svetovalnih delavcev vrtcev, šol in domov udeležite v čim večjem številu.