Uvajanje TJ v obveznem programu in preizkušanje koncepta RaP v OŠ

V torek, 19. 5. 2020, smo izpeljali videokonferenčno srečanje ravnateljev šol, vključenih v poskus Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli.

V prvem delu srečanja so se ravnateljice in ravnatelji 19 šol srečali z vodstvom Zavoda RS za šolstvo in predstojnicami območnih enot v “glavni” konferenčni sobi ter se pogovorili o načrtovanju razširjenega programa v novem šolskem letu.

O izzivih načrtovanja novega šolskega leta so nato nadaljevali z razpravo v manjših skupinah (ločenih virtualnih sobah) s predstojnicami posameznih OE ZRSŠ.

Po delu v skupinah so se ponovno vrnili v “glavno sobo”, kjer so povzeli razpravo, se dogovorili za aktivnosti pri poskusu in zaključili srečanje.