XXXII. strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev osnovnega šolstva


6. in 7. november 2023, Grand hotel Bernardin, Portorož

VODENJE IN UČENJE SOCIALNO-EMOCIONALNE DIMENZIJE V SODOBNEM VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM OKOLJU

Program in prijavnica bosta objavljena do 16. oktobra 2023.

Vodja posveta: mag. Katja Arzenšek Konjajeva ()
Organizacija posveta: Eva Valant ()