Konferenca razredni pouk “Soustvarjamo razredni pouk”


Vabljeni na konferenco razredni pouk »Soustvarjamo razredni pouk«, ki bo potekala spletno 15. in 16. marca 2022, vsak dan med 9. in 16. uro.

​S spletno konferenco želimo ustvariti možnosti za strokovno in ustvarjalno razmišljanje o poučevanju in učenju v spreminjajočih se okoliščinah in udeležencem in udeleženkam konference omogočiti pridobitev znanj, veščin za nadaljnje razvijanje lastne dobre poučevalne prakse.

V plenarnih in sekcijskih predavanjih ter delavnicah bomo osvetlili formativno spremljanje, razvoj veščin, pouk na daljavo, pouk na prostem, motivacijo za učenje, odnos do učenja, pomen čustev pri učenju in celostni pristop k učenju in poučevanju na razredni stopnji. ​

V sklopu konference vas vabimo tudi k likovnemu natečaju “Soustvarjamo igro svetlobe”.

Natečaj »Soustvarjamo igro svetlobe«

Vabilo

Program konference

Prijava v KATISU