4. nacionalna konferenca Jeziki v izobraževanju


Vljudno vas vabimo na 4. nacionalno konferenco Jeziki v izobraževanju, ki bo 1. julija 2022 v Kongresnem centru Brdo, Predoslje 39, Kranj. 

Program (za tisk)

Konferenca bo namenjena vsem, ki se ukvarjate s poučevanjem maternega in tujih jezikov v vrtcu, osnovni in srednji šoli. Osrednja tema konference bo jezik kot steber družbe in posameznika. Razmišljali bomo o vlogi učnega jezika, tujih jezikov in raznojezičnosti v spreminjajočih se okoliščinah. Prav tako se bomo posvetili pomenu branja v digitalnih časih.

Plenarna predavanja izbranih domačih in tujih strokovnjakov bomo nadgradili s predstavitvami pedagoške prakse in tematskimi delavnicami, kjer bomo razmišljali o pedagoških izkušnjah pri poučevanju jezikov, sooblikovali modele za medjezikovno in medkulturno povezovanje in spoznavali metode večjezikovne didaktike ter delo z ranljivimi skupinami učencev.

Na konferenco se lahko prijavite v spletni aplikaciji Katis do 1. junija 2022 oziroma do zapolnitve mest. Kotizacije ni, udeleženci prejmete ustrezna potrdila.