Prikaz prihajajočih dogodkov.


26. september, evropski dan jezikov

Zavod RS za šolstvo skupaj z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter s Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji vabi na osrednjo prireditev, ki bo v sredo, 22. septembra 2021, v Orehovem gaju. Prireditev bo na prostem v bližini Ljubljane, kjer bodo  nagrajenim šolam podeljena priznanja za odlične večjezične prispevke v pedagoškem forumu Zavoda RS za šolstvo za leto 2020. Prijave na prireditev možne do zasedbe mest.

22 sep 2021
Mednarodna konferenca projekta Erasmus+: Integrated Leadership in School Practice

Konferenca Erasmus+ Integrated Leadership in School practice project (ILSP) (Sodelovalno vodenje v šolski praksi) bo potekala v okviru projekta ERASMUS+ KA2. Namenjena je učiteljem, svetovalnim delavcem in ravnateljem v osnovni in srednji šoli.

07 okt 2021
6. konferenca učiteljev/-ic naravoslovnih predmetov – NAK 2021 “Izzivi avtentičnosti v naravoslovnem izobraževanju”

Konferenca je namenjena učiteljicam in učiteljem naravoslovnih predmetov in predmetov z naravoslovnimi vsebinami.

14 okt 2021
Nacionalna konferenca o trajnostni mobilnosti

Med dogodki, ki jih načrtujemo v šolskem letu 2021/2022 je tudi nacionalna konferenca o mobilnosti, ki bo glede na epidemiološke razmere potekala 24. novembra 2021 na Bledu ali videokonferenčno. Več informacij bomo objavili kasneje.

24 nov 2021
Nacionalni posvet Vizualna pismenost

Na prvem medresorskem strokovnem posvetu o KUV na področju vizualne umetnosti 30. novembra 2021 v Cankarjevem domu v Ljubljani bomo odprli vprašanje o stanju vizualne pismenosti v kulturnih ustanovah in VIZ ter predstavili njen pomen za družbo širše.

30 nov 2021
Konferenca o učenju in poučevanju matematike KUPM 2022

Več informacij o poteku in izvedbi konference bo znanih jeseni leta 2021.

02 feb 2022
Konferenca učiteljev razrednega pouka

Več informacij o poteku in izvedbi konference, namenjene učiteljem razrednega pouka bo znanih konec leta 2021 oziroma v začetku leta 2022.

15 mar 2022
Mednarodni projekt ATS STEM – Vrednotenje prečnih veščin na področju naravoslovja, matematike in tehnologije

Več informacij o konferenci ATS STEM – Assessment of Transversal skills on STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) bo znanih v kratkem.

17 mar 2022
Zaključna konferenca projekta NA-MA POTI

Več informacij o poteku in izvedbi konference, namenjene sodelujočim v v projektu NA-MA POTI bo znanih konec leta 2021 oziroma v začetku leta 2022.

05 apr 2022
Zaključna konferenca projekta OBJEM

Več informacij o poteku in izvedbi konference, namenjene sodelujočim v v projektu OBJEM bo znanih konec leta 2021 oziroma v začetku leta 2022.

20 apr 2022
Teden umetnosti v šoli in vrtcu 2022

Med 23. in 29. majem 2022 bo potekal tretji Teden umetnosti v šoli in vrtcu, ki spodbuja kreativnost skozi celoten predšolski in šolski proces.

23 maj 2022
Zaključna konferenca projekta POGUM

Več informacij o poteku in izvedbi konference, namenjene sodelujočim v v projektu POGUM bo znanih konec leta 2021 oziroma v začetku leta 2022.

28 maj 2022