Poziv za prijavo primerov dobrih praks vključujoče arhitekture in organizacije prostora

V programu nacionalne konference “Vključevanje, inkluzivnost in pravičnost v vzgoji in izobraževanju”, ki jo organiziramo skupaj Eurydice Slovenija, MIZŠ, CMEPIUS in Zavod RS za šolstvo 27. In 28. septembra 2022 na Brdu pri Kranju vse zainteresirane pozivamo za prijavo primerov dobrih praks vključujoče šole, vključno s primeri vključujočega fizičnega prostora.

Rok za prijavo primerov dobrih praks je podaljšan za 14 dni – novi rok: 27. maj 2022.  

Informacija o konferenci in link na spletno stran prijave.