Popravek povabila svetovalnim delavcem v ekspertno skupino za posodobitev Programskih smernic

V okviru izvajanja nalog v postopkih posodabljanja vzgojno-izobraževalnega dela v skladu s Pravilnikom o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela (Uradni list RS, št. 7/14, 27/17 in 47/19) Zavod Republike Slovenije za šolstvo objavlja Popravek povabila št. 60929-1/2022-1(5801) k sodelovanju svetovalnih delavcev za posodobitev Programskih smernic za svetovalno delo.

Namen povabila je izbor 9 članov, svetovalnih delavcev praktikov za članstvo v ekspertni skupini za posodobitev Programskih smernic za svetovalno delo v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter drugih vzgojno izobraževalnih zavodih. Smernice bomo posodobili v splošnih izhodiščih ter pri osnovnih področjih dela.

Prijavite se tukaj.

Rok za predložitev prijav je 17. 6. 2022.

Dodatne informacije v zvezi z javnim povabilom lahko dobite pri dr. Brigiti Rupar, tel. 01/ 236 31 02.