Zapojmo, zaigrajmo in zaplešimo ob ljudski pesmi: učna priprava na usmerjeno glasbeno dejavnost

PDF članek

Izvleček

V oddelku od 5 do 6 let starih otrok smo izvedli glasbeni dopoldan z namenom, da bi se otroci bolje seznanili z glasbili. Glasbene dejavnosti so zajemale petje, ustvarjanje ob glasbi in igranje na Orffova ter lastna glasbila. Povezovalna tema je bila ljudska glasbena dediščina s ciljem vzbujanja veselja do glasbe, spodbujanja doživljanja glasbe ter razvijanja glasbenih sposobnosti in spretnosti.

Abstract

Let’s Sing, Play and Dance to Folk Songs: Learning Preparation for Focused Music Activity

We organized a musical kindergarten morning with a group of children aged 6-5 with the purpose of introducing musical instruments to them. Music activities included singing, creating with music and playing Orff and other instruments. The common theme was folk music tradition chosen with the aim to inspire the joy of music, encourage music experiences, and develop musical abilities and skills.