Zagotavljanje trajnosti učnih vsebin in kompetenc prek izvedbenega kurikula


Izvleček

Uporabo in raziskovanje izvedbenega kurikula smo prepoznali kot inovativno priložnost za posameznika in institucijo, priložnost, kako akcijsko raziskovati. Seznanili smo se z novim terminom in novim konceptom, ki sta nam v začetni fazi spoznavanja predstavljala nekaj negotovosti in vprašanj, tekom raziskovanja pa je negotovost zamenjala strokovna radovednost. Prepoznali smo smiselnost tovrstnega načrtovanja.

Abstract

Ensuring Sustainability of Learning Content and Competences Through Implemented Curriculum

The use and exploration of the implemented curriculum were identified as an innovative opportunity for the individual and the institution, an opportunity for action research. The new term and concept initially raised some concerns and queries, but gradually, our professional curiosity arose, and we recognised the value of this kind of planning.