Virtualni obisk 36. Slovenskega knjižnega sejma

PDF članek

Izvleček

V prispevku je opisana organizacija in izpeljava virtualnega obiska 36. Slovenskega knjižnega sejma, Cankarjevega doma in Narodne in univerzitetne knjižnice. Šolska knjižničarka je nadarjene učence od 6. do 9. razreda učence povabila na virtualni obisk prek izdelanega učnega gradiva v PowerPointu. Sestavljeno je iz interaktivnih predstavitev vseh treh postaj obiska, vabila za obisk kulturnih dogodkov in naloge za učence.

Abstract

A Virtual Visit to the 36th Slovene Book Fair

The article describes the organisation and implementation of a virtual visit to the 36th Slovene Book Fair, the cultural and congress centre Cankarjev dom and the National and University Library. The school librarian invited the gifted students from grades 6-9 to participate in the virtual visit through a learning material created in Powerpoint, consisting of interactive presentations of all three places of visit, an invitation to visit cultural events and a task for the students.