Ustvarjalni pristopi spoznavanja gledališke umetnosti

PDF članek

Izvleček

S projektom Gleda(l)išče Slovenski gledališki inštitut kot nacionalni koordinator kulturno-umetnostne vzgoje na gledališkem področju vzpostavlja sistematično sodelovanje in kreativno partnerstvo med vzgojno-izobraževalnimi in kulturnimi ustanovami ter gledališkimi ustvarjalci z namenom povečevanja gledališke pismenosti in razvoja inovativnih oblik učenja. V prispevku predstavljam temeljna vodila projekta in njegove osrednje programske enote. Spletna platforma Zlata paličica s katalogom priporočenih predstav profesionalnih gledaliških ustvarjalcev za odraščajoče občinstvo (do 18. leta starosti) spodbuja s spoznavanju kakovostne gledališke produkcije. Predstava pod drobnogledom predstavlja vzorčni model vodenega ogleda predstave, PreDRAMI se! obliko interdisciplinarnega in medpredmetnega poučevanja dramatike in gledališča. Projekt z ustvarjalnimi pristopi podpira mlade, da postanejo aktivni, razmišljujoči in samostojni gledalci, jih spodbuja k ustvarjalnosti in dejavnem odnosu do umetnosti in kulture ter do sveta okoli njih.

Abstract

Creative Approaches in Introducing Theatre

With the Gleda(l)išče project, the Slovenian Theatre Institute (Slovenski gledališki inštitut) as the national coordinator of cultural and art education in the world of theatre establishes a systematic cooperation and creative partnership between educational and cultural institutions and theatre creators with the purpose of increasing theatre literacy and development of innovative learning methods. The article introduces the project’s basic guidelines and its central program units. The web platform Zlata paličica with a program of recommended performances by professional theatre creators for adolescents (until the age of 18) fosters the desire to learn about quality theatre production. The show under the spotlight represents a model of the guided viewing of performance, PreDRAMI se! – a form of interdisciplinary and crosscurricular teaching of drama and theatre. With creative approaches, the project encourages young people to become active, reflective and independent viewers, stimulates their creativity and fosters an active approach to art and culture as well as to the world around them.