Trajnostni razvoj rekreacije na prostem v Triglavskem narodnem parku

PDF članek

https://doi.org/10.59132/geo/2021/2/24-33

Povzetek

V prispevku so predstavljeni različni vidiki in priporočila za trajnostni razvoj rekreacije na prostem v Triglavskem narodnem parku. Trajnostno načrtovanje rekreacije na prostem (na primeru pohodništva, gorskega kolesarjenja, vožnje s štirikolesniki in vožnje z motornimi sanmi) upošteva specifične geografske razmere za posamezno vrsto rekreacije na prostem, varovalni režim zavarovanega območja in zakonodajo. Zapisana izhodišča so namenjena oblikovanju priporočil pri načrtovanju razvoja trajnostnih oblik rekreacije na prostem v zavarovanem območju. V prispevku ocenjujemo, predvsem z vidika domačinov in obiskovalcev, katere oblike rekreacije na prostem so v Triglavskem narodnem parku trajnostne.

Abstract

Sustainable Development of Outdoor Recreation in Triglav National Park

The article presents different aspects of and recommendations for sustainable development of outdoor recreation in the Triglav National Park. Sustainable planning of outdoor recreation (hiking, mountain biking, quad riding and snowmobiling) includes specific geographical conditions that are required by individual forms of recreation, as well as the safety regimes of protected zones. The starting points for designing measures in the process of the sustainable planning of outdoor recreation are presented; they are intended for the regular monitoring and directing of outdoor recreation in the protected zones of Slovenia. The article assesses which forms of outdoor recreation are sustainable, especially from the point of view of locals and visitors.