Trajnostni razvoj – kako trajnostni razvoj vzgajati, izobraževati, živeti v šoli?

PDF članek

Povzetek

Prispevek predstavlja konkretne korake za prehod na trajnostnost. Predstavljeno je, kako trajnostni razvoj živeti v instituciji, katera so ključna vprašanja, ki si jih moramo zastavljati. Preskok iz teorije v prakso je kompleksen proces, ki se ne zaključi. Tudi ta proces traja. V prispevku je opisanih nekaj primerov praks implementacije ciljev trajnostnega razvoja v Biotehniškem centru Naklo (BC Naklo).

Abstract

How can sustainable development be taught and lived in school?

This article presents concrete steps for transition towards sustainability. It presents how to live sustainability in an institution, what are the key questions to be asked. The transition from theory to practice is a complex ongoing process. It takes time. This paper describes examples of good practice in the implementation of the Sustainable Development Goals at the Naklo Biotechnical Centre (BC Naklo).