Spoznavanje gledališke umetnosti v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju

PDF članek

Izvleček

Gledališka umetnost pomembno dopolnjuje cilje vzgojno-izobraževalnega procesa in podpira celostni razvoj mladih. V prispevku se obravnava možnost vključevanja gledališke umetnosti v šolski program prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja v skladu s smernicami kulturno-umetnostne vzgoje ter cilji in priporočili učnih načrtov. Predstavljamo tudi projekt kulturno-umetnostne vzgoje Gleda(l)išče Slovenskega gledališkega inštituta: spletno platformo Zlata paličica ter program Prestava pod drobnogledom, ki učiteljem pomagata pri izbiri gledališke predstave ter zasnovi dejavnosti pred in po ogledu.

Abstract

Learning about Dramatic Art in the First Educational Triennium

Dramatic art greatly complements the objectives of the educational process and supports the holistic development of young people. The article discusses the possibility of including dramatic art in the school programme of the first educational triennium in accordance with the guidelines of arts and cultural education, and with the objectives and recommendations of the curricula. It also presents the arts and cultural education project Gleda(l)išče of the Slovenian Theatre Institute: the online platform Zlata paličica (Golden Stick) and the programme Predstava pod drobnogledom (The Performance Under Scrutiny), which help teachers to select a theatre performance and design activities before and after the show.