Spodbujanje družinske pismenosti v šolski knjižnici OŠ Tončke Čeč

PDF članek

Izvleček

V prispevku je v sliki in besedi opisano izvajanje delavnic družinskega branja v šolski knjižnici OŠ Tončke Čeč v Trbovljah. Prikazan je pozitiven odnos do knjižnic, knjig in branja s konstantno, neobvezno mesečno udeležbo istih družin. Na kratko so povzete tudi vsebine posameznih delavnic, da si bralec lahko predstavlja podobno izvedbo v svojem okolju.

Abstract

Promoting Family Literacy in the School Library of the Tončka Čeč Elementary School

The article describes the implementation of family reading workshops in the school library of the Tončka Čeč Primary School in Trbovlje. It shows a positive attitude towards libraries, books and reading with constant, optional monthly participation from the same families. The contents of each workshop are briefly summarized so that the reader can imagine a similar performance in their environment.